Surfing for science

Investiguem la contaminació per microplàstics de la zona costanera i n’analitzem l’abundància, la mida, el color i el tipus de polímer.
Ja hem caracteritzat més de cinquanta mil plàstics que han permès fer un pas de gegant en el coneixement de la distribució de plàstics que floten als oceans, fet que ha augmentat la consciència individual i col·lectiva sobre la crisi global de microplàstics. Hem aconseguit implicar entitats de diferent caire (ambiental, esportiu, educatiu i social) i interactuar-hi. Les entitats han liderat la recollida de mostres científiques, i un cop analitzades, els resultats s'han incorporat de manera contínua a les xarxes socials i amb una app per fomentar la difusió i transferència dels resultats.
microplàstics
Objectius
 • Investigar la contaminació per microplàstics de la zona costanera.
 • Analitzar l'abundància, la mida, el color i el tipus de polímer que permet investigar mecanismes de dispersió i fragmentació, temps d'exposició i fonts d'aquest tipus de contaminació. 
Motivacions

Adquirir dades amb una resolució espacial i temporal fora de l'abast de cap institució, i ser la ciutadania el verdader motor del projecte. 

Col·laboració
 • Col·lectius i entitats socials.
 • Associacions i clubs esportius.
 • Entitats ambientals.
 • Administració pública.
 • Empreses.
 • Estudiants de grau i màster universitaris.
Punts forts
 • Diferents col·lectius de ciutadans obtenen mostres científiques de microplàstics cada quinze dies mitjançant l'arrossegament d'una xarxa des d'una embarcació amb rems.
 • El disseny de protocols específics per al processament de les mostres (escaneig de les mostres i processament d'imatges amb programari lliure) és essencial. 

Hem aconseguit implicar entitats de diferent caire (ambiental, esportiu, educatiu i social) i interactuar-hi. Les entitats han liderat la recollida de mostres científiques i, un cop analitzades, els resultats s'han incorporat de manera contínua a les xarxes socials i amb una app per fomentar la difusió i transferència dels resultats. 

 • Caracterització de més de cinquanta mil plàstics que ha permès fer un pas de gegant en el coneixement de la distribució de plàstics que floten als oceans.
 • Augment de la consciència individual i col·lectiva sobre la crisi global de microplàstics. 
Infografia
presentació i metodologia del projecte