Finançament

Finançament del programa ERASMUS+ de la Unió Europea amb contracte 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035352.
Finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea amb contracte 101058507.
Finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea amb contracte 101017229.
Finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea.