El segell HRS4R a la Universitat de Barcelona

​​​​​​​La Comissió Europea ha reconegut la UB amb l'HR Excellence in Research Award que atorga a les institucions que tenen polítiques de recursos humans que s’avenen amb els principis de la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors.

​​​​​​​El compromís del segell HRS4R implica avaluacions internes i externes periòdiques. La Universitat de Barcelona ha publicat una guia de Bones pràctiques en la selecció i contractació del personal de recerca seguint els criteris OTM-R (Open, Transparent and Merit Based). L'estratègia OTM-R a la Universitat de Barcelona s'implementa a partir de plans d'acció pluriennals.logo hr
 
herbari facultat de biologia