Ètica

Una ètica de la inclusió en la recerca augmenta la confiança i la credibilitat.
La ciència ciutadana ha de desenvolupar una recerca íntegra, que l'apropa a les preocupacions de les comunitats i elimina les barreres en la participació. Atès el component participatiu, ha de fer ciència amb transparència i, si és possible, incloure-hi els col·lectius tradicionalment exclosos. Cal anonimitzar les dades per evitar el risc d'identificació de la persona participant.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Per què

Una ètica de la inclusió en la recerca augmenta la confiança i la credibilitat:

 • Desenvolupa una recerca íntegra.
 • Apropa la recerca a les preocupacions de les comunitats.
 • Prioritza la inclusió intencionada de persones tradicionalment excloses.
 • Elimina barreres a la participació en una recerca.
 • Fa ciència amb transparència. 
Com

Participar ha de garantir els drets de les persones participants: 

 • Aprovar el pla de recerca per part d'un comitè d'ètica. 
 • Crear espais segurs dins el projecte.  
 • Permetre l'expressió amb llibertat. 
 • Garantir la protecció de la identitat dels participants. 
 • Garantir la legalitat i transparència de la recerca. 
Consells
 • Establir relacions transparents i equitatives.
 • Escoltar totes les perspectives.
 • Articular espais per a una presa de decisions conjunta.
 • Distribuir equitativament les responsabilitats.
 • Fer visible l'aportació individual preservant per defecte l'anonimat.
 • Limitar l'ús de les dades al règim per al qual s'han demanat.
 • Anonimitzar les dades recollides per evitar el risc d'identificació de la persona.
 • Limitar la durada de l'emmagatzematge de les dades.
 • Mantenir la confidencialitat en les comunicacions.
 •  
 • Comparteix els objectius i contingut de la recerca. 
 • Es presenta en formats comprensibles per totes les persones participants. 
 • És voluntari. 
 • Inclou l'autorització expressa. 
 • Té en compte la capacitat legal de les persones participants. 
 •  
Infografia

logo ido ice