CoActuem per la Salut Mental

Posem les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars al centre d’una recerca sobre xarxes de suport en salut mental.
A través d'un bot hem aconseguit noves dades científiques sobre les experiències viscudes en salut mental. El bot conté dos-cents vint-i-dos microrelats escrits per persones coinvestigadores i ofereix un entorn segur i privat per compartir les experiències viscudes en salut mental i les seves xarxes de suport social. Les dades obtingudes han permès elaborar catorze recomanacions polítiques per a la promoció i l'enfortiment de les xarxes de suport social en salut mental. És un projecte en col·laboració amb Salut Mental Catalunya.
xatbot
Objectius
 • Investigar les xarxes de suport social en salut mental.
 • Posar les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars al centre de la recerca.
 • Implicar ciutadans científics a través d'un bot. 
Motivacions

Fer de les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars persones coinvestigadores en un projecte de recerca. 

Col·laboració
 • Les persones coinvestigadores.
 • Els ciutadans científics.
 • Les institucions de l'entorn de coneixement.
Punts forts
 • Microrelats sobre experiències viscudes.
 • El bot i els seus materials de promoció.
 • Les propostes d'accions col·lectives basades en la interpretació col·lectiva dels resultats. 

Catorze recomanacions polítiques per a la promoció i l'enfortiment de les xarxes de suport social en salut mental. 

 • Generació d'entorns (digital i presencials) segurs, privats i inclusius.
 • Tractament de dades especialment sensibles, com ara la informació sobre les vivències que tenim en relació amb la salut mental. 
 • Dos-cents vint-i-dos microrelats escrits per les persones coinvestigadores.
 • Noves dades científiques sobre les experiències viscudes en salut mental.
 • Catorze recomanacions polítiques generades a partir dels resultats. 
Infografia
Presentació del projecte i la metodologia