Plasticøpyr

Treballem per prevenir l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya per fer compatible el turisme amb la seva conservació. 
Estem treballant per la conscienciació de les persones que duen a terme l'activitat al medi natural del problema que suposa la contaminació per residus plàstics i per l'apropament del mètode i coneixement científic a través de protocols i guies didàctiques adaptades. Hem redactat protocols comprensibles per a la ciutadania sense perdre el rigor científic. Recollim les dades mitjançant l'aplicació Marine Debris Tracker i els resultats es comparteixen de manera oberta.
riu
Objectius

Prevenir l'acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya per fer compatible el turisme amb la seva conservació. 

Motivacions

Millorar la conscienciació mediambiental alhora que s'implementa el mètode científic.

Col·laboració
  • Escoles.
  • Centres d’educació no formal.
  • Centres de recerca.
  • Agents locals.
  • Públic general. 
Punts forts

Hem redactat protocols comprensibles per a la ciutadania sense perdre el rigor científic. Hem recollit les dades mitjançant l'aplicació Marine Debris Tracker i els resultats es comparteixen de manera oberta. 

Codissenyar el projecte tenint en compte la participació ciutadana.

Recollim i gestionem les dades, les estandarditzem i les fem comparables amb d'altres.
  • La conscienciació de les persones que treballen en el medi natural del problema que suposa la contaminació per residus plàstics.
  • L'apropament del mètode i coneixement científic a través de protocols i guies didàctiques adaptades. 
Infografia
Presentació del projecte i la metodologia