Every Walk You Take

Identifiquem barreres i els facilitadors per a una vida activa i promovem un paisatge de la ciutat més habitable i resilient.
Hem aconseguit interaccionar amb agents dels barris de la Trinitat Vella i del Bon Pastor. La via d'entrada han estat els centres de formació d'adults dels dos barris, amb una població de diferent nivell socioeconòmic, minimitzant d'aquesta manera el biaix de selecció. Estem desenvolupant, mitjançant la cocreació, una plataforma uHealth amb rutes a peu compartides en temps real personalitzades segons la geolocalització i les preferències individuals, el clima i la qualitat de l'aire.
dibuix de passos

Objectius

Cocrear una plataforma uHealth amb rutes a peu en temps real personalitzades segons la geolocalització i les preferències individuals, el clima i la qualitat de l'aire.

Motivacions

Mitjançant eines científicament provades, pretenem capacitar la ciutadania perquè experimenti un procés d'envelliment actiu i saludable.

Col·laboradors

  • Investigadors de la Universitat.
  • Població civil.
  • Equips docents dels centres de formació d'adults.
  • Professionals sanitaris.
  • Altres agents del barri (personal d'equipaments comunitaris: escoles bressol, biblioteques i centres cívics).
  • Equip de recerca Depth, liderat pel professor Tarun Katapally.
  • Agència de Salut Pública de Barcelona. 
Punts forts
En un espai molt breu de temps hem aconseguit interaccionar amb molts agents dels barris de la Trinitat Vella i del Bon Pastor. La via d'entrada han estat els centres de formació d'adults dels dos barris, on es va trobar població de diferent nivell socioeconòmic, minimitzant d'aquesta manera el biaix de selecció.
  • Augment de l'alfabetització en salut i empoderament de la població amb impacte en la reducció de les desigualtats en salut.
  • Paisatge de la ciutat més habitable i resilient gràcies a la identificació de barreres i facilitadors per a una vida activa.
Infografia
descripció i metodologia del projecte