Childcity

Fomentem la participació de la infància a la seva ciutat i en la seva inclusió com a ciutadania activa.
El projecte treballa per enfortir les formes i les pràctiques de participació col·lectiva dels infants i adolescents. S'ha aconseguit augmentar la participació infantil en els municipis, enfortir els mecanismes existents superant posicionaments adultocentristes i reforçant-ne el desenvolupament, i generar noves propostes vinculades als processos participatius i a la participació autoorganitzada.
mans alçades

Objectius

 • Avançar en l'exercici de foment de la participació de la infància a la seva ciutat i en la seva inclusió com a ciutadania activa.
 • Enfortir les formes i les pràctiques de participació col·lectiva dels infants i adolescents. 
Motivacions


Identificar les claus i les estratègies a seguir perquè els professionals puguin reflexionar al voltant de com innovar en la participació de la infància i adolescència com a ciutadania activa que pren part i partit de les decisions del seu entorn. 

Col·laboradors

 •  
 • Quinze ajuntaments.
 • Quinze consells d'infants i adolescents.
 • Associació Internacional de Ciutats Educadores. 
 • Unicef Espanya.
 • Red de Infancia y Adolescencia (RIA). 
 •  
Punts forts
 • Afavorir els processos reflexius per innovar en la participació de la infància en els espais socioeducatius amb els infants i altres agents implicats.
 • Arran d'aquest projecte i d'altres que li donen continuïtat s'afavoreix la cocreació d'espais de participació per part d'infants i adolescents (plataformes d'infància). 

Deu propostes per a polítics i tècnics municipals per avançar en la participació d'infants i adolescents.

 • Augment de la participació infantil en els municipis, enfortint els mecanismes existents i generant noves propostes vinculades als processos participatius i a la participació autoorganitzada.
 • Inclusió dels infants com a ciutadans actius i oferta de formació per fer-ho de manera significativa superant posicionaments adultocentristes i reforçant-ne el desenvolupament.
 • Després d'un diagnòstic participatiu amb infants, adolescents i personal tècnic municipal es van elaborar col·laborativament elements de canvi i millora. 
Infografia
Presentació del projecte i la metodologia