RiuNet

Avaluem de manera senzilla i fàcil l’estat ecològic i hidrològic d’un riu mitjançant una aplicació per a telèfons mòbils.
El projecte està donant visibilitat als nostres rius i rieres com a ecosistemes complexos que cal gestionar per millorar-ne i conservar-ne l'estructura. Estem aportant dades concretes amb protocols rigorosos, però senzills, que qualsevol persona pot seguir. L'aplicació mòbil transmet la informació recollida a l'equip científic. Apostem per la transferència científica a la societat, el voluntariat ambiental i la participació ciutadana que permet generar canvis en l'àmbit territorial amb les dades generades.
app riunet
Objectius

Avaluar de manera senzilla i fàcil l'estat ecològic i hidrològic d'un riu mitjançant una aplicació per a telèfons mòbils i transmetre aquesta informació a l'equip científic.

Motivacions

Apostar per la transferència científica a la societat, el voluntariat ambiental i la participació ciutadana.

Col·laboració

Hi participa tothom que vol, però és una eina que fan servir: 

  • Molts professors, mestres i formadors.
  • Grups de persones que duen a terme tasques de diagnòstic en rius i rieres.
Punts forts

L'estandardització i validació de les dades, per fer-les comparables amb altres dades recollides amb protocols de treball diferents, permeten millorar la comunicació amb els ens responsables de la gestió mediambiental. 

Exemples en positiu i aprenentatges que permeten generar canvis en l'àmbit territorial després d'uns anys de treballar amb dades generades per ciutadans. 

Seguiment de protocols rigorosos però senzills per evitar el rebuig o la por entre els ciutadans científics, sobretot els adults. 

  • Visibilitat als nostres rius i rieres com a ecosistemes complexos que cal gestionar per millorar-ne i conservar-ne l'estructura.
  • Dades científiques sobre l'estat dels rius per complementar la informació que es recull des de l'Administració pública. 
Infografia
descripció i metodologia del projecte