Transparència a la UB

L’objectiu del Portal de transparència de la Universitat de Barcelona és posar a disposició de tots els membres de la comunitat universitària, així com de la ciutadania en general, la informació més rellevant relativa a les seves activitats. 

Oferim informació en temps real, amb dades de qualitat, interoperables i susceptibles de ser reutilitzables, de manera clara, accessible i comprensible, possibilitant la rendició de comptes en tots els àmbits de la gestió universitària.