Lliga d'Universitats de Recerca Europees

​​​​​​​La LERU és una associació de 23 universitats intensives en recerca que comparteixen els valors de la docència d'alta qualitat.
Promou l'educació en la frontera del coneixement humà, la generació de coneixement per mitjà de la recerca bàsica i treballa per a la promoció de la recerca en col·laboració amb la indústria i la societat, en un entorn de recerca internacionalment competitiu.

La UB es va integrar a la LERU el gener del 2010. Actualment és l'única universitat de l'Estat que en forma part. El màxim òrgan de decisió de la LERU és l’Assemblea de Rectors que es reuneix dos cops l’any.

La participació de la UB a la LERU es coordina des de el Vicerectorat de Recerca a través de la figura de Senior Officer. Podeu contactar amb la delegada tècnica del rector com a Senior Officer de la UB a la LERU adreçant-vos a leru@ub.edu

​​​​​​​
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Logo_LERU.svg/450px-Logo_LERU.svg.png 
sessió reunió leru