Cròniques de la Calor

Identifiquem els espais públics més rellevants i en mesurem la temperatura inclosa la percepció de calor del veïnat.
Hem dissenyat un protocol molt precís que disposa de la categorització d'espais públics rellevants, l'administració d'enquestes de la calor i l'organització de passejades col·lectives per mesurar la calor. Hem obtingut noves evidències científiques a microescala sobre la calor extrema, combinant registres geolocalitzats de la temperatura mesurada amb sensors de baix cost i la percepció de calor dels veïns, amb els quals compartim eines i dades. Estem elaborant propostes de canvis transformadors dels espais urbans.
mercat de santa caterina
Objectius
 • Identificar els espais públics més rellevants i calorosos del barri.
 • Compartir les percepcions de les temperatures en aquests llocs.
 • Mesurar col·lectivament la temperatura de diferents llocs del barri amb sensors. 
Motivacions

Les illes de calor urbanes i la calor extrema preocupen les ciutats d'arreu del món. Aquest projecte vol tenir en compte les experiències i les percepcions dels veïns més afectats.

Col·laboració
 • Biblioteques municipals.
 • Associacions veïnals i del tercer sector.
 • Escoles i instituts de l'àrea metropolitana de Barcelona. 
Punts forts
 • Compartir les percepcions, coneixements i experiències dels veïns.
 • La implicació de les organitzacions de la societat civil i el contacte directe amb els veïns com a coneixedors de les seves preocupacions socials són un actor important del projecte. 

La interpretació col·lectiva dels resultats, combinant les temperatures geolocalitzades i la percepció de calor dels veïns, està permetent elaborar propostes de canvis transformadors dels espais urbans. 

Dissenyar un protocol molt precís que inclou:

 • La identificació i categorització d'espais públics rellevants.
 • L'administració d'enquestes de la calor.
 • Passejades col·lectives per mesurar la calor. 
 • Noves evidències científiques a microescala sobre la calor extrema, combinant les temperatures geolocalitzades i la percepció de calor dels veïns.
 • Eines i dades per als veïns per proposar mesures per mitigar la calor extrema. 
Infografia
CoActuem per a la salut mental