I-CHANGE

Volem conscienciar sobre el canvi climàtic i els riscos naturals, i promoure el canvi de comportaments per mitigar i adaptar-nos als seus impactes. 
Hem recollit dades i imatges que fan possible identificar les zones afectades pels episodis extrems i que poden ser útils per validar models científics. També hem identificat les necessitats i inquietuds de les comunitats per ajudar així que s'involucrin en els processos d'adaptació i autoprotecció amb relació al canvi climàtic. Donem eines per proposar solucions per millorar la resiliència col·lectiva. Fomentem la col·laboració amb la societat civil mitjançant una xarxa de col·laboradors, a través del Barcelona Living Lab on Extreme Events.
plastelina
Objectius

Conscienciar sobre el canvi climàtic i els riscos naturals i promoure el canvi de comportaments per mitigar-ne els impactes i adaptar-nos-hi. Per aconseguir-ho, busquem la participació ciutadana en la recollida de dades i en la proposta de solucions utilitzant eines innovadores i accessibles. 

Motivacions
 • Promoure i facilitar el canvi de comportaments cap a patrons més sostenibles.
 • Disposar d'informació detallada que permeti entendre millor els impactes dels episodis extrems i extreure'n aprenentatges. 
Col·laboració
 • Investigadors i professors.
 • Tècnics, aficionats a la meteorologia i la natura o la conservació.
 • ONG.
 • Empreses, entitats governamentals, mitjans de comunicació.
 • Estudiants, ciutadania en general. 
Punts forts

Fomentar la col·laboració amb la societat civil mitjançant una xarxa de col·laboradors, a través del Barcelona Living Lab on Extreme Events i l'organització d'activitats puntuals i trobades anuals. 

 • Millorar la resiliència individual i col·lectiva, a través d'un canvi en la percepció i els comportaments.
 • Estimular la investigació mitjançant l'ús de les dades obtingudes i l'intercanvi de coneixements durant les activitats. 

Hem desenvolupat la plataforma i l'aplicació per a mòbils FLOODUP per recollir dades. El projecte, a més, inclou altres sensors i eines per registrar altres dades meteorològiques i de qualitat de l'aire. 

 • Obtenció de dades i imatges que fan possible identificar zones afectades pels episodis extrems i que poden ser útils per validar models.
 • Identificació de les necessitats i inquietuds de les comunitats i foment de la seva involucració en els processos d'adaptació i autoprotecció.
 • Proposta de solucions per millorar la resiliència col·lectiva enfront del canvi climàtic. 
Infografia
descripció i metodologia del projecte