Tesi doctoral

Et detallem tot el procés per presentar la tesi doctoral.
Tenim l’oferta més àmplia de doctorats i les millors opcions per desenvolupar la teva investigació en els laboratoris, instituts i grups de recerca. Hi pots trobar els millors investigadors que poden acollir-te per dirigir la teva tesi doctoral per fer una recerca dins un laboratori, un grup, un centre o un institut de recerca, a prop d’un director o directora que et guia la tesi.

Són uns anys que acaben amb un acte solemne de lectura, on obtens el títol màxim de la formació universitària: el grau de doctorat.

Admissió i accés
Per poder inscriure't en un programa, cal que t'hi admetin. Els doctorats tenen un nombre limitat de places i, per això, cal sol·licitar-hi l'admissió. El procediment d'admissió es fa en línia i és responsabilitat de la comissió acadèmica de cada programa de doctorat. 

Si la sol·licitud d'admissió es resol favorablement, llavors comença el tràmit d'accés.

Cada programa té uns requisits d'admissió específics i uns terminis. És convenient que consultis la pàgina web del programa que vols cursar per conèixer els requisits d'admissió específics d'aquest programa i que consten a la seva memòria de verificació. En cas de dubte, contacta amb la persona que coordina el programa.
Per resoldre qualsevol incidència o dubte amb relació a l'admissió al programa, posa't en contacte amb la secretaria del centre on hagis de formalitzar la matrícula.

Matrícula i pròrroga
Un cop obtingut l'accés i l'admissió al programa de doctorat, has de formalitzar la matrícula de tutela acadèmica en el curs acadèmic i en el període en què s'ha fet l'admissió. Recorda que, si no fas la matrícula, l'admissió queda anul·lada, si no és que aconsegueixes un contracte predoctoral després. En aquest cas, pots fer la matrícula més tard. Hi ha dos períodes de matrícula: setembre-octubre i febrer-març. Has de matricular-te en el període en què t'han admès.
De la gestió de la matrícula, se n'encarreguen les secretaries de cada facultat on estiguin adscrits els programes de doctorat.
Si no has pogut finalitzar la teva recerca en el període compromès, pot sol·licitar a la comissió acadèmica del teu programa l'autorització d'una pròrroga per continuar un any més.

Dipòsit i defensa
Ja has arribat al final de la tesi. Si tens dos informes positius de seguiment consecutius i consideres que l’has acabada, només et queda presentar-la i defensar-la. La comissió de doctorat de cada facultat és l'òrgan encarregat d'autoritzar la defensa de la tesi i de nomenar els membres del tribunal.

Sol·licitud de títol
El títol de doctorat té caràcter oficial i validesa en tot el territori espanyol (i pot ser reconegut en els diferents països), té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la recerca, d'acord amb el que estableixen les disposicions legals. Una vegada llegida la tesi i fet l'escrutini de la votació del tribunal, contacta amb la secretaria de la facultat on has llegit la tesi i, si tens cap dubte, t'explicaran el procediment.

Publicació
Des de l'any 2000, participem en el projecte Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), l'objectiu del qual és donar accés electrònic en línia al text complet de les tesis doctorals llegides a diverses universitats espanyoles, coordinat per la Generalitat de Catalunya.

Totes les tesis llegides a la Universitat s'arxiven al repositori institucional, Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona - Tesis doctorals, i al repositori cooperatiu de tesis TDX.

Per publicar la tesi al repositori, has de contactar amb tdx@ub.edu perquè t'expliquin el procediment. En cas de voler un embargament parcial o complet de la tesi per motius de drets intel·lectuals, has de fer una petició a la comissió acadèmica.