Bústia de queixes, reclamacions i suggeriments

Bústia de queixes, reclamacions i suggeriments

Tractament de dades
  1. El responsable del tractament de les dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  2.  La finalitat del tractament és gestionar la participació del vostre centre en el projecte de divulgació científica.
  3. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament.
  4. Si ho necessiteu, podeu consultar la informació detallada del tractament de dades personals.