Accessibilitat

La Universitat s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica als dominis www.ub.edu i web.ub.edu​​​​​.
 

Situació de compliment


Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible pels motius següents:
​​
 1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018:
  • El contingut multimèdia pot no complir totalment tots els requisits d'accessibilitat.
  • Pot haver-hi errades puntuals d'edició en algunes pàgines.
  • Pot haver-hi pàgines antigues no compatibles que depenen de les antigues plataformes de gestió de continguts.
  • Algunes pàgines poden presentar un contrast de color insuficient.
  • La navegació amb el teclat pot produir problemes de pèrdua de visibilitat de focus.
  • Alguns menús desplegables poden no ser accessibles per teclat.
    
 2. Càrrega desproporcionada:
  • ​No és aplicable.
    
 3. Contingut que no està recollit en l'àmbit de la legislació aplicable:
  • ​​​El contingut dels PDF o altres formats pot no complir totalment tots els requisits d'accessibilitat.
 

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració s'ha preparat el 22 de novembre del 2022. El mètode utilitzat ha estat una autoavaluació duta a terme per la Universitat. La darrera revisió de la declaració s'ha fet el 22 de novembre del 2022.


Observacions i dades de contacte​​​​​

Per comunicar qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat o fer les consultes o suggeriments que consideris relatius a accessibilitat, pots adreçar-te a la Unitat de Desenvolupament Web entorns.web@ub.edu. Per demanar informació en un format diferent, pots adreçar-te a aquesta mateixa unitat, indicant l'URL del contingut, el teu nom i correu electrònic, i el format en què necessites la informació.

Procediment d’aplicació

​​​​​​​En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d'informació accessible o a la presentació d'una queixa, pots iniciar una reclamació adreçant un escrit en qualsevol de les oficines de registre general de la Universitat o per mitjà del portal de Queixes i suggeriments de la Universitat.
​​​​​​

Compromís de la Universitat amb l’accessibilitat

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 estableix les normes que s'exigeixen als estats membres per tal que totes les webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d'accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2, d'agost de 2018, de requisits d'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa. ​​​​​​​El compromís de la Universitat és complir el nivell de conformitat AA, i està duent a terme treballs d'auditoria per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena al lloc web que permeti que en pugui fer ús qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.