Pla de recerca

Què és el pla de recerca?

Durant el primer any de doctorat, has de preparar un pla de recerca i, durant aquest any, el director o directora t'orienta sobre com ho has de fer.

Cada programa de doctorat ha d'aprovar i fixar unes recomanacions sobre els continguts i criteris del pla, en funció de la disciplina del doctorat. Aquestes recomanacions han de ser públiques.

En tot cas, el pla ha d'incloure, com a mínim, les dades següents:

  • El títol provisional de la tesi.
  • Les hipòtesis i els objectius del projecte.
  • El marc teòric.
  • La metodologia.
  • Els mitjans.
  • Els resultats esperats.
  • La bibliografia rellevant.
  • La planificació de la tesi i el calendari previst per preparar-la.
  • Un pla de gestió de dades.
  • Les consideracions ètiques de la recerca.

Quan he de presentar el pla de recerca?

Cada programa de doctorat fixa els terminis de presentació, que normalment acaben al juny.

Has de presentar el pla a la comissió acadèmica del programa. Has d'enviar la sol·licitud a través de l'aplicació de l'Escola de Doctorat (des del curs 2020-2021) i ha d'anar acompanyada dels documents que hagi establert la comissió acadèmica del programa.

Presentar el pla de recerca durant el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió en el programa (matrícula de tutela acadèmica) és un requisit per continuar en el doctorat.​​