Avís legal

Informació general d’aquest lloc web

 • Segons la legislació universitària, la Universitat de Barcelona duu a terme el servei públic d'educació superior mitjançant la docència, l'estudi i la recerca. Com a eina de suport per accedir al seu lloc web, la Universitat disposa dels noms de domini ub.edu i ub.es, dels quals és titular. L'ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document.
 • La informació continguda al lloc web de la Universitat té la finalitat de donar a conèixer l'activitat i els serveis que presta. La Universitat treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen compleixin la integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat necessàries. En aquest sentit, cal tenir present la data d'actualització indicada en cada cas. La informació que es pot oferir mitjançant aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, disposicions generals i actes administratius, que s'han de publicar en diaris, butlletins oficials o el sistema que la mateixa Universitat determini.
 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Universitat o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els titulars respectius es reserven les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.
 • La Universitat es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ.
 • En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, la Universitat les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s'utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l'activitat de la Universitat. En cap cas s'utilitzen amb altres finalitats, ni se cedeixen a terceres persones sense l'autorització corresponent.
 • La Universitat té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós. L'accés segur al lloc web (com ara a les intranets) es fa mitjançant el protocol HTTPS.
 • La Universitat facilita des del lloc web enllaços als seus perfils de xarxes socials (com ara Facebook, X o YouTube), amb l'objectiu de donar a conèixer en quines és present. Una vegada s'accedeix a qualsevol d'aquestes xarxes socials la persona usuària està sotmesa a les polítiques que cada servei tingui establertes.
 • La Universitat permet rebre les notícies publicades al seu lloc web mitjançant RSS.
 • Qualsevol conflicte en relació amb el lloc web de la Universitat s'ha de resoldre als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur diferent.
 

Protecció de dades personals

En el cas que facilitis les dades personals, el tractament que en pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa sobre protecció de dades personals. S'ha de tenir en compte que el lloc web de la Universitat no és una font d'accés públic de les que preveu aquesta normativa.
 
 1. Dades recollides mitjançant formularis
  • Al lloc web de la Universitat hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades personals. En tots hi consten les clàusules d'informació respectives sobre el tractament de les dades personals, que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades.
  • Així mateix, i quan és obligatori per la normativa de protecció de dades, també se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades personals. A aquest efecte s'ha de tenir en compte el que s'indica en cada clàusula.
  • En qualsevol cas, la Universitat només tracta les dades personals de les persones afectades que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades personals de les persones usuàries del lloc web mitjançant l'aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.
  • Tal com preveu la normativa de protecció de dades, els menors d'edat poden donar el consentiment al tractament de les seves dades personals sempre que tinguin més de catorze anys. En el cas dels menors de catorze anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors. La Universitat no assumeix cap responsabilitat sobre les dades personals facilitades pels menors de catorze anys que no tinguin el consentiment dels pares o tutors.
    
 2. Dades de transmissió
  Les dades de transmissió estan implícites en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de la Universitat només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal subjecte al deure de confidencialitat.
   
 3. Política de galetes
  Aquest lloc web utilitza galetes. Per a més informació, accediu al document de política de galetes.

 

Accessibilitat

La Universitat, en el compromís d'assolir l'eliminació total de les barreres visuals i funcionals del lloc web, satisfà el nivell mitjà (AA) de les directrius d'accessibilitat establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium). Cal tenir present que el lloc web és dinàmic i, en conseqüència, és pràcticament impossible comprovar totes i cadascuna de les pàgines web que es poden consultar en un moment determinat. En aquest sentit, si tens cap problema en relació amb l'accessibilitat per navegar per alguna d'aquestes pàgines web, ens ho pots comunicar per correu electrònic (entorns.web@ub.edu).

Respecte al disseny visual, aquest lloc web fa servir fulls d'estil per al format visual de la informació i només s'han utilitzat mides de lletra relatives, compatibles amb les opcions personals de mida de text dels navegadors. Això no obstant, si el navegador que fas servir no permet l'ús de fulls d’estil, és possible navegar per les pàgines web sense cap tipus de problema de visualització seleccionant l'opció de navegació sense estils de pàgina.

 

Normes d’ús de les xarxes socials

Els canals de xarxes socials de la Universitat són canals institucionals que persegueixen aquests objectius: a) informar les audiències sobre l'actualitat de la Universitat, la recerca que s'hi porta a terme, l'oferta educativa, els serveis de la institució i altres iniciatives de la Universitat, i b) construir i reforçar el sentiment de pertinença i d'orgull de la comunitat UB.

Seguint els Estatuts de la Universitat, que en l'article 4 proclamen els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat, totes les persones participants han de respectar aquests valors i vetllar pel respecte a la dignitat de les persones.

Els comentaris han de respectar les opinions i fomentar un diàleg educat, respectuós i constructiu. S'eliminaran tots els comentaris que atemptin contra la seguretat de les persones o que puguin generar un risc per a aquesta seguretat, que atemptin contra la dignitat o els drets de les persones, que fomentin l'odi o la violència, que siguin discriminatoris per qualsevol motiu o que incloguin desqualificacions personals, insults o comentaris difamatoris o infundats que afectin la imatge pública de la Universitat.

La Universitat es reserva el dret d'eliminar o bloquejar els comentaris o publicacions que violin aquestes normes, o de denunciar les persones usuàries que no les respectin.

Última actualització: 20/01/2020 | Actualització següent: no prevista