Calendari

Procediment Data
Convocatòria d'eleccions (acord del Consell de Govern, del 28 de febrer de 2024, de convocatòria d’eleccions 2024) 15 de març de 2024
Exposició pública del cens electoral provisional Del 18 de març al 4 d'abril de 2024 (*)
Presentació de reclamacions davant el servei administratiu que ha elaborat el cens Del 18 de març al 4 d'abril de 2024 (*)
Resolució de reclamacions pel servei administratiu que ha elaborat el cens (art. 18.2: 2 dies des de presentació reclamació) Fins 8 d’abril de 2024, en funció de la data de presentació de la reclamació
Recurs davant la Junta Electoral Permanent (JEP) contra les resolucions dels serveis administratius (art. 18.3: 3 dies) Fins 11 d’abril de 2024, en funció de la resolució del servei administratiu
Resolució dels recursos per la JEP (art. 18.3: 10 dies i en tot cas abans de l’elecció) Fins al 25 d’abril de 2024, en funció de la data de presentació de la reclamació
Publicació del cens definitiu (at. 18.3: 3 dies des de fi exposició cens provisional) 9 d’abril de 2024
Presentació de candidatures (art. 20.1: 8 dies de l’endemà publicació cens definitiu) Del 10 al 19 d’abril de 2024
Ampliació termini, si escau, presentació candidatures (art. 21.1: 5 dies) Del 22 al 26 d’abril de 2024
Proclamació de candidatures (art. 22: durant els 4 dies següents a la presentació candidatures) 29 d’abril de 2024
Presentació de reclamacions davant la JEP contra la proclamació de candidatures (art. 22.4: 3 dies) Del 30 d’abril al 3 de maig de 2024
Resolució de les reclamacions presentades davant la JEP i proclamació definitiva de candidatures ( art. 22.4: 10 dies) Data límit, abans del dia de la votació
Campanya electoral (art. 25: 6 dies a comptar de l’endemà proclamació candidatures) Del 30 d’abril al 8 de maig de 2024
Votació (art. 5.3 Normativa votació electrònica: 24h) Del 9 de maig a les 10 hores al 10 de maig a les 10 hores
Proclamació dels resultats 10 de maig de 2024
Reclamacions davant JEP (art. 22.4: 3 dies) Del 13 al 15 de maig de 2024
Resolució de les reclamacions presentades davant JEP ( art. 22.4: 10 dies) Fins al 29 de maig de 2024

 

(*) Des del dia 25 de març fins al dia 1 d’abril (inclosos) son dies inhàbils (Setmana Santa)