Cens

Per poder exercir el dret de vot, cal estar inscrit en el cens, que es publicarà el 18 de març que es podrà consultar a la intranet de l'alumnat.

El termini per presentar reclamacions referents a omissions o inexactituds del cens restarà obert fins a les 23:59 h del 4 d'abril.

El dia 9 d'abril es publicarà el cens electoral definitiu.

Fase Data
Exposició pública del cens electoral provisional Del 18 de març al 4 d'abril de 2024 (*)
Presentació de reclamacions davant el servei administratiu que ha elaborat el cens Del 18 de març al 4 d'abril de 2024 (*)
Resolució de reclamacions pel servei administratiu que ha elaborat el cens (art. 18.2: 2 dies des de presentació reclamació) Fins 8 d’abril de 2024, en funció de la data de presentació de la reclamació
Recurs davant la Junta Electoral Permanent (JEP) contra les resolucions dels serveis administratius (art. 18.3: 3 dies) Fins 11 d’abril de 2024, en funció de la resolució del servei administratiu
Resolució dels recursos per la JEP (art. 18.3: 10 dies i en tot cas abans de l’elecció) Fins al 25 d’abril de 2024, en funció de la data de presentació de la reclamació
Publicació del cens definitiu (at. 18.3: 3 dies des de fi exposició cens provisional) 9 d’abril de 2024

 

(*) Des del dia 25 de març fins al dia 1 d’abril (inclosos) son dies inhàbils (Setmana Santa)

Criteris de distribució del cens

Consulta del cens provisional

  • Alumnat: MónUB (en l'apartat de serveis personals)
  • Del 18 de març al 4 d'abril de 2024 (des del dia 25 de març fins al dia 1 d’abril, inclosos, son dies inhàbils atès que és Setmana Santa), al portal MónUB, hi ha operatiu un formulari en línia per adreçar als serveis administratius corresponents les reclamacions referents a omissions o inexactituds en el cens provisional.
  • La resolució administrativa es comunica a l'adreça electrònica que s'hagi fet constar en el formulari. Si la resolució es desestima, aquesta es comunicarà mitjançant notificació electrònica eNotum.
  • En cas que no aparegueu en el cens provisional, podeu interposar la corresponent reclamació administrativa a través del portal. Si no ho podeu fer per aquesta via, interposeu-la a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la instància genèrica o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació, en funció del col·lectiu, i que heu de lliurar a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona:
  • Segons s’estableix en l’article 5.1 del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona, llevat de manifestació en sentit contrari, en el supòsit de pertànyer a més d’un col·lectiu de la comunitat universitària, la condició de membre del personal acadèmic té preferència respecte de les restants i la condició de membre del PAS, respecte de la d’estudiants. Els investigadors predoctorals en formació formen part, inicialment, del cens d’estudiants.
  • Aquests canvis es podran sol·licitar a la Secretaria General a través de la Seu Electrònica de la UB emprant la instància genèrica o bé presencialment mitjançant el formulari que us podeu descarregar a continuació a qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.