Pactes preelectorals

Els  pactes preelectorals a què arribin les diverses candidatures proclamades definitivament són vinculants als efectes de la representació d’estudiants en el Consell de Govern i la Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat. En cap cas, els pactes no es poden produir entre candidatures d’una mateixa circumscripció i en una mateixa elecció. S’haurà de registrar un document en què figurin el nom de les diferents candidatures i de cada representant, així com la seva signatura, fins a les quaranta-vuit hores anteriors al dia de la votació.

​​​​​​​Si voleu presentar un pacte preelectoral, ho podeu fer enviant una Instància Genèrica dirigida a la Secretaria General.

Aquí publicarem la llista dels pactes preelectorals que ens arribin.