Candidatures

Ampliació del termini de presentació de candidatures
S'ha ampliat el termini de presentació de candidatures del 22 al 26 d'abril a les següents eleccions:
Eleccions d'estudiants a Consell d'estudis amb ampliació de termini
Eleccions de Doctorands al Consell de Representació de Doctorands de L’EDUB amb ampliació de termini

La presentació de candidatures estarà oberta del 10 al 19 d'abril.​​​

En relació amb la presentació de candidatures, us recordem que les candidatures han de ser paritàries, és a dir, han d'estar compostes per homes i dones paritàriament. Això s'ha de complir en tots els ensenyaments:

  • 50% Homes i 50% Dones, o
  • 40% Homes i 60% Dones, o
  • 60% Homes i 40% Dones.

Si això no es pot complir, excepcionalment es permet que, en funció de la paritat de l'ensenyament, i amb un marge d'un 10%, es pugui complir.

Per exemple, en un ensenyament amb una paritat de 25% d'homes i un 75% de dones, es consideraria una candidatura paritària, si compleix el següent:

  • 50% Homes i 50% Dones, o
  • 40% Homes i 60% Dones, o
  • 60% Homes i 40% Dones.

I també, partint de la paritat de  l'ensenyament amb un 25% d'homes i un 75% de dones, es consideraria també paritària una candidatura amb:

  • 25% Homes i 75% Dones, o
  • 15% Homes i 85% Dones, o
  • 35% Homes i 65% Dones.

Per tant en aquest ensenyament es podrien donar sis opcions diferents de formar una candidatura paritària.

Per presentar la vostra candidatura, heu de clicar en aquest enllaç ub.edu/acad/candidatures/apli/inici.php, i seguir les instruccions que podeu veure al següent apartat.

El dia 29 d'abril es publicarà la proclamació de les candidatures.

Podeu veure la normativa de presentació de candidatures, a la secció 3a (articles 19 a 24), del Reglament General d’Eleccions de la Universitat de Barcelona.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

S’informa a les candidatures que s’han d’abstenir de realitzar actes fora del període de campanya electoral (del 30 d’abril al 8 de maig d’enguany), especialment els que incloguin una petició expressa del vot, d’acord amb l’article 25 del RGE i l’article 53 de la LOREG, i la Instrucció 3/2011 de la Junta Electoral Central interpretativa de l’article 53 de la LOREG.

Paritat estudiants matriculats per eleccions a Claustre, a Juntes de Facultat, a Consells d’Estudis i al Consell de representació de Doctorands de l’EDUB
Per tal de presentar correctament les candidatures amb relació a l'article 19.10 del Reglament General d’Eleccions de la Universitat de Barcelona, i amb relació a l'Acord 2/2021 de la Junta electoral permanent relatiu a la paritat de les candidatures, us informem:
Càlcul de la paritat del col·lectiu d'estudiants matriculats que formen part del cens de les eleccions al Claustre Universitari:
Càlcul de la paritat del col·lectiu d'estudiants matriculats que formen part del cens de les eleccions a Juntes de Facultat:
Càlcul de la paritat del col·lectiu d'estudiants matriculats que formen part del cens de les eleccions a Consells d'Estudi:
Càlcul de la paritat del col·lectiu d’estudiants matriculats que formen part del cens de les eleccions al Consell de Representació dels Doctorands de l’EDUB:​​​​​​​

Vídeos - Presenta la teva candidatura Altres vídeos