Junta Electoral Permanent

​​​La Junta Electoral Permanent és l’òrgan que tutela tot el procés electoral.​​​​
 • Resoldre els recursos contra les resolucions de reclamació sobre el cens electoral.
 • Proclamar les candidatures.
 • Nomenar els interventors de les meses electorals.
 • Facilitar els models de paperetes i sobres electorals.
 • Realitzar l’escrutini global.
 • Proclamar el rector o rectora.
 • Interpretar les diferents normatives electorals i supervisar el calendari electoral abans que l’aprovi el Consell de Govern, a més d’altres qüestions organitzatives.

Membres​​​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​Presidència:

 • Dra. Marina Solé Català
  Secretària General de la UB
PDI:
 • Dr. Andreu Olesti Rayo
 • Dra. Maria Eugenia Ortuño Pérez
 • Dr. Joan M. Estrada Masllorens (Secretari de la Junta Electoral Permanent)


​​​​​​​Alumnat*:

*Resta pendent els dos representants de l'alumnat


​​​​​​​PAS:

 • Sra. Maria Barba Ferrer