La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees aposta per un nou model dʼavaluació del personal docent i investigador

 
 
Institucional
(10/02/2022)

La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees, que agrupa les 23 universitats més intensives en recerca dʼEuropa —entre elles, la UB—, ha presentat recentment la publicació A pathway towards multidimensional careers. A LERU framework for the assessment of researchers, en la qual aborda quin ha de ser el model òptim dʼavaluació del personal docent i investigador (PDI) de les universitats.

El document aposta per introduir canvis profunds en els models dʼavaluació actuals, per tal de reconèixer el caràcter multidimensional de les carreres acadèmiques. Dʼaquesta manera, sʼinclourien com a paràmetres de valoració les habilitats de lideratge i de col·laboració o el context en el qual lʼinvestigador desenvolupa la carrera acadèmica, entre dʼaltres.

 
 
Institucional
10/02/2022

La Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees, que agrupa les 23 universitats més intensives en recerca dʼEuropa —entre elles, la UB—, ha presentat recentment la publicació A pathway towards multidimensional careers. A LERU framework for the assessment of researchers, en la qual aborda quin ha de ser el model òptim dʼavaluació del personal docent i investigador (PDI) de les universitats.

El document aposta per introduir canvis profunds en els models dʼavaluació actuals, per tal de reconèixer el caràcter multidimensional de les carreres acadèmiques. Dʼaquesta manera, sʼinclourien com a paràmetres de valoració les habilitats de lideratge i de col·laboració o el context en el qual lʼinvestigador desenvolupa la carrera acadèmica, entre dʼaltres.

En lʼactualitat, la valoració del PDI es basa principalment en aspectes docents, de recerca i transferència, i de gestió. La nova publicació de la LERU desenvolupa un marc comú perquè els processos dʼavaluació reconeguin la diversitat de perfils i de contribucions, per tal de garantir lʼèxit global de les universitats en els àmbits de la recerca, la docència i el compromís amb la societat. 

En concret, aposta per incorporar tres perspectives dʼavaluació: la multidimensional, amb paràmetres per valorar les activitats docents, de recerca i dʼimpacte social; lʼevolutiva, que inclou criteris de lideratge, col·laboració i gestió de la innovació, i la contextual, que té en compte context personal i acadèmic de la persona avaluada.

Lʼavaluació a la Universitat de Barcelona

Precisament el canvi de model dʼavaluació del PDI és un dels objectius que sʼha marcat lʼactual equip de govern de la Universitat. En aquest sentit, la Universitat de Barcelona sʼha sumat a la crida promoguda per la Comissió Europea per unir-se a una coalició dʼinstitucions compromeses amb el canvi de model actual dʼavaluació científica.

En aquests moments sʼestà estudiant com es poden introduir alguns dʼaquests canvis tant al Pla de dedicació acadèmica (PDA) de la UB com als concursos per a la provisió de places de professorat.

La publicació de la LERU lʼha liderat el professor Bert Overlaet, de la Universitat Catòlica de Lovaina. La presentació del document es va fer en línia, i hi van assistir 350 persones.

Enllaç a la nota de premsa de la LERU.