La comunicació a la UB

L’estratègia de comunicació de la Universitat és la porta d’entrada i sortida per evidenciar tot el potencial de la nostra comunitat, en tant que institució referent en l’àmbit de la generació, transferència i gestió del coneixement.

L’Àrea de Comunicació de la UB esdevé doncs una eina fonamental tant pel que fa a la nostra comunitat com a la societat en general. És per això que l’estratègia integral de comunicació permet mostrar el nostre lideratge dins del sistema d’universitats i recerca, construir lligams sòlids amb la nostra comunitat començant per l’alumnat, reflectir el nostre compromís social i projecció internacional o contribuir decisivament a la construcció d’una veritable democràcia del coneixement.


L‘Àrea de Comunicació

L’àrea inclou les cinc unitats encarregades de la comunicació a nivell institucional: Producció Audiovisual, Màrqueting i Imatge Corporativa, Comunicació Institucional, Nous Formats i Desenvolupament Web. Alhora, també s’encarrega de garantir la coherència i harmonització de les accions comunicatives executades per les diferents àrees que formen la institució: facultats, unitats especialitzades, institucions del Grup UB, etc.

Funcions de l'àrea de Comunicació
​​​​​​​
  • Difondre l’activitat de la comunitat des de la vessant educativa, de recerca, investigadora i de transferència.
  • Acostar la ciència, la cultura i la investigació a la societat.
  • Garantir una projecció pública, especialment als mitjans de comunicació i xarxes socials, coherent amb la rellevància de les tasques desenvolupades per la nostra comunitat.
  • Promoure i potenciar la marca UB i els valors que l’acompanyen davant la nostra comunitat i la societat en general.
  • Aprofundir en els lligams de pertinença de la nostra comunitat amb la institució.
  • Contribuir als debats que es generen dins de la societat i en la pròpia comunitat UB
  • Donar a conèixer la internacionalització de la pròpia institució.
  • Potenciar la marca UB entre la comunitat i de manera externa.
  • Facilitar la relació entre la Universitat i les empreses
  • Regular, gestionar i promoure la imatge corporativa de la UB ​​​​​​​

Qui som?
Coneix les unitats de l'Àrea de Comunicació encarregades de la comunicació a nivell institucional.
​​​​​​