Els valors de la Universitat

«Soc plural. Garantir la pluralitat i eliminar tota mena de discriminació en tots els àmbits de l’organització és, a banda d’un requeriment de justícia, una condició necessària per assolir l’excel·lència. En quin moment es troba la tasca per la igualtat a la UB?
«Soc plural. Garantir la pluralitat i eliminar tota mena de discriminació en tots els àmbits de l’organització és, a banda d’un requeriment de justícia, una condició necessària per assolir l’excel·lència. En quin moment es troba la tasca per la igualtat a la UB?
Reportatge | Institucional | Igualtat | Solidaritat | Sostenibilitat
(10/03/2022)
El transport públic, els mitjans de comunicació, les pantalles dels mòbils, el carrer… són alguns dels indrets en què, des d’aquest mes, es poden veure els pòsters i grafismes de la campanya amb què la UB reivindica els seus valors com a institució. Els lemes fan referència a diversos trets de la Universitat: «Soc pública», «Soc ètica», «Soc innovadora», «Soc crítica», «Soc plural», «Soc cultura», «Soc catalana» i «Soc la Universitat». Per a cadascun, hem demanat una reflexió a algun membre de la comunitat UB.
«Soc plural. Garantir la pluralitat i eliminar tota mena de discriminació en tots els àmbits de l’organització és, a banda d’un requeriment de justícia, una condició necessària per assolir l’excel·lència. En quin moment es troba la tasca per la igualtat a la UB?
«Soc plural. Garantir la pluralitat i eliminar tota mena de discriminació en tots els àmbits de l’organització és, a banda d’un requeriment de justícia, una condició necessària per assolir l’excel·lència. En quin moment es troba la tasca per la igualtat a la UB?
Reportatge | Institucional | Igualtat | Solidaritat | Sostenibilitat
10/03/2022
El transport públic, els mitjans de comunicació, les pantalles dels mòbils, el carrer… són alguns dels indrets en què, des d’aquest mes, es poden veure els pòsters i grafismes de la campanya amb què la UB reivindica els seus valors com a institució. Els lemes fan referència a diversos trets de la Universitat: «Soc pública», «Soc ètica», «Soc innovadora», «Soc crítica», «Soc plural», «Soc cultura», «Soc catalana» i «Soc la Universitat». Per a cadascun, hem demanat una reflexió a algun membre de la comunitat UB.

«Soc pública». La universitat ha de prestar un servei públic de formació superior per garantir el progrés de la societat. En aquest escenari, la col·laboració publicoprivada és una de les vies per canalitzar aquesta funció. En un entorn en què també competeixen centres privats, quin ha de ser el paper de la universitat pública?

Joan Corominas, president del Consell Social de la UB

Entenem que la Universitat ha de respondre a les necessitats de la nostra societat, i adequar la formació a les necessitats del mercat de treball és un forma de donar-hi resposta. Disposar de capital humà format i adequat a les necessitats és un factor clau per a la competitivitat del país i per al seu desenvolupament econòmic i social. Que en el mercat de la formació superior hi hagi operadors privats no canvia el nostre objectiu d’atendre les necessitats del mercat laboral. En tot cas, ha de ser estímul addicional per ser més competitius i oferir un producte de més qualitat.

«Soc ètica». Quins tipus d’actuacions ha d’emprendre la Universitat perquè l’ètica es plasmi en el seu dia a dia, més enllà dels discursos? Quins principis han de guiar la integritat i el govern d’una institució encarregada de generar, gestionar i transferir coneixement?

Begoña Román, presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya

Cal fer-la explícita en documents, codis, comitès, formació, etc. Cal parlar d’aquestes qüestions en la quotidianitat de la Universitat, fugint d’una visió de l’ètica com a inquisitorial o només atenta a les males pràctiques. L’ètica té a veure amb la gestió de la contingència i del risc de prendre decisions complexes en entorns d’incertesa en què el coneixement té un paper cabdal. Honestedat, responsabilitat, rendició de comptes, fiabilitat, rigor, respecte i independència són principis d’integritat de la recerca i el bon govern, i es practiquen des de la interdependència i crítica franca pròpies d’una universitat pensada i pensant.

«Soc innovadora». Som en un país amb uns índexs baixos d’innovació i d’R+D. D’altra banda, la Universitat ha optat decididamentper promoure la cultura de l’emprenedoria i la innovació, amb una aposta ferma en termes de finançament i col·laboració amb altres entitats. En aquest context, com s’aconsegueix tirar endavant una empresa innovadora des de la Universitat?

Meritxell Teixidó, CEO de Gate2Brain, empresa derivada (spin-off) de la UB

Gate2Brain sorgeix de la UB, l’Institut de Recerca Biomèdica i l’Hospital Sant Joan de Déu amb una tecnologia disruptiva per millorar l’arribada de fàrmacs al cervell i així contribuir a protegir la salut. La UB ha estat un segell de qualitat per a nosaltres en sortir al món. Les universitats són clau en el procés de transferència i comercialització d’idees i tecnologies que sovint s’hi han engendrat. Els rols i les responsabilitats de la invenció, la innovació i l’emprenedoria han de ser compartides pels principals actors, és a dir, universitats, centres de recerca, hospitals, governs, corporacions i inversors.

«Soc crítica». Només les societats crítiques i obertes avancen i evolucionen. La participació de l’alumnat a la Universitat és fonamental per promoure aquest esperit crític. Quines creieu que han de ser les eines per transmetre aquesta capacitat crítica als estudiants?

Laura Cots Roig, secretària del Consell de l’Alumnat de la UB

L’essencial per transmetre aquesta capacitat crítica als estudiants és que s’escolti sempre la nostra veu a l’hora de prendre decisions. Quan ens demanen el nostre punt de vista, abans de respondre, ens nodrim d’informació, valorem les diferents opcions, debatem i expressem la nostra opinió. Per això, ens fan falta molts recursos: espais de participació i també d’associació, però sobretot eines i mitjans tècnics que ens ajudin a comprendre la informació que rebem.

Els lemes de la campanya fan referència a diverses vessants de la vida universitària

Montserrat Puig, vicerectora d’Igualtat i Gènere de la UB

S’estan desplegant diverses accions dels set eixos del III Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de la UB, s’està negociant per aprovar l’eix relatiu a les condicions laborals del Pla, i s’està modificant el Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.

«Soc cultura». La Universitat de Barcelona és un actor important de la cultura de Barcelona i de tot el país. Té un important patrimoni artístic i, en general, cultural. Com treballa la UB per apropar aquest patrimoni al conjunt de la ciutadania?

Ramon Dilla, tècnic de cultura i patrimoni de la UB

Els darrers anys, la Universitat de Barcelona ha fet una clara aposta per les actuacions de recerca, conservació i restauració del seu patrimoni, així com per la seva divulgació al conjunt de la societat. L’oferta cultural s’ha consolidat i reforçat en forma de visites guiades, concerts i exposicions, i alhora s’han engegat altres iniciatives en col·laboració amb la ciutat i les seves entitats. L’aposta per la comunicació cultural, els nous formats, l’accés obert i la cerca activa de públics ha portat a les nostres activitats uns participants cada vegada més plurals i acolorits, que són alhora un espill de la nostra societat i de les seves diversitats.

«Soc catalana». La Universitat de Barcelona és una institució líder en el sistema de generació, gestió i transferència de coneixement a Catalunya. Alhora, és un referent en el sistema universitari europeu i global. Com es fa compatible la vinculació de la llengua, les institucions, la cultura i la societat del país amb la projecció internacional i els reptes que afrontem globalment?

Jordi Matas, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de la UB

Hem demostrat que és possible fer compatible la internacionalització amb la preeminència del català, llengua pròpia de la UB i del sistema universitari de Catalunya. A la UB, com demana la Llei d’universitats de Catalunya, procurem que l’accés i la incorporació de nous membres a la comunitat universitària no alteri els usos lingüístics docents normals i el procés de normalització lingüística. Amb un ambiciós Pla d’acollida lingüística, potenciem la riquesa del multilingüisme en un entorn acadèmic d’abast mundial i alhora preservem les característiques culturals i lingüístiques de Catalunya. Fem que l’ús del català sigui una bona oportunitat per avançar en l’objectiu del multilingüisme.

«Soc universitat». Les universitats són algunes de les institucions més ben valorades per la societat. La UB és una de les institucions més antigues de Catalunya, lidera els rànquings universitaris estatals i és al capdavant de les principals xarxes universitàries internacionals. Quin són els principals reptes per aprofundir en aquesta dimensió i mantenir aquest lideratge en el futur?

Joan Guàrdia, Rector de la UB

Els reptes són molts, però el principal és consolidar el nostre paper com a referent científic, humanístic, cultural, artístic i social, al voltant de tres qüestions: objectius de desenvolupament sostenible (ODS) —també, per tot el que impliquen en termes de benestar i igualtat—, digitalització i internacionalització. Aquest paper de referent és precisament el que ens permet afrontar, no ja els reptes del futur, sinó els que ens planteja un present en constant evolució. Forma part de la naturalesa de la Universitat implicar-se en tots els àmbits i projectes de la societat, perquè és aquí que cada any es formen milers de professionals, les generacions que hauran de construir el futur. La Universitat és un actiu imprescindible per aconseguir un país que vol ser líder, just i avançat.