Investiga

Som una universitat intensiva en recerca en tots els àmbits del coneixement i amb un alt impacte internacional.
Tenim un entorn únic per fer una recerca innovadora, transversal i de qualitat, i també per fer-ne la transferència a la societat. Més de 6.000 docents i investigadors treballen en les diverses branques del coneixement: ciències de la salut, ciències experimentals, enginyeries, ciències socials, arts i humanitats.

La seva recerca es desenvolupa a les setze facultats, als prop de tres-cents grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya i als instituts i centres de recerca propis i vinculats a la UB, alguns dels quals estan acreditats com a unitats d’excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu. La Comissió Europea ha reconegut el respecte per la igualtat d'oportunitats i la capacitat d'atraure talent en un entorn de treball favorable amb l’acreditació HRS4R i som membres de la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
expedició universitària al cercle polar àrtic

Recerca a la UB

Som la primera universitat en producció científica de l’Estat i pol d’atracció d’investigadors de primera línia.
La nostra recerca genera un impacte social i econòmic a escala local, estatal i internacional, com mostren els rànquings, i el personal investigador està entre els més citats del món, segons Clarivate Analytics. Aquest entorn format per una xarxa d’instal·lacions i recursos és el que afavoreix la captació de talent. Anualment es presenten prop de vuit-centes tesis doctorals que avalen el nostre compromís amb la formació dels professionals del futur.  També, la Universitat disposa de cinc hospitals universitaris i dotze hospitals associats, i, a més, posa a l’abast de la recerca els Centres Científics i Tecnològics de la UB.
laboratori investigacio

Xifres de recerca

Som líders en captació de fons per a recerca, infraestructures i innovació, en convocatòries nacionals i europees.
El 2020 vam captar prop de cent quaranta milions d’euros per a la recerca i actualment tenim prop d’un miler de projectes en marxa. En el darrer programa de recerca Europeu, Horitzó 2020, vam incrementar el finançament, un 45 %, respecte al programa anterior. Som un important pol d’atracció de talent, fet que s’evidencia amb les trenta-vuit accions Marie Skłodowska-Curie i els vint-i-tres projectes del Consell Europeu de Recerca, amb investigadors que han triat la UB per fer-hi la recerca. 

Divulgació científica

El coneixement que generem el fem arribar a la societat per contribuir al benestar i el progrés social. 
Volem arribar a tots els públics i a totes les edats, per això tenim un ampli programa d’activitats impulsades per La UB Divulga i adreçades explicar el funcionament de la ciència i els seus resultats. A la nostra comunitat hi ha una àmplia xarxa de persones implicades en la divulgació a través de tots els nostres canals, els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Per fomentar la ciència, anem allà on hi ha els nostres futurs estudiants: les escoles, que reben el nostre suport i també reconeixement, amb diversos premis.

Ciència oberta

Estem compromesos amb la ciència oberta, més col·laborativa, transparent i accessible a tothom.
A la UB som pioners i tenim una política d’accés obert des del 2011. Actualment, al voltant del 60 % del total publicat a la UB ja és d’accés obert. La Comissió Europea ha situat la ciència oberta a l’agenda mundial i, com a membres de la LERU, participem en l’elaboració de recomanacions a escala europea. Aquest nou paradigma, també inclou la participació social en el procés científic que impulsem mitjançant projectes de ciència ciutadana.
Smartphone fent una foto a unes plantes

Ètica i integritat

Vetllem per una recerca de qualitat que respecta la igualtat d’oportunitats i un entorn de bones pràctiques.
La fiabilitat, l’honestedat, el respecte i la responsabilitat són els principis bàsics en què es fonamenta l’activitat investigadora, segons el Codi europeu, i els hem fet nostres. El Codi d’integritat en la recerca de la UB forma part de la nostra manera de fer ciència i afecta totes les persones que formen part de les estructures de recerca de la Universitat. Quatre comitès ètics específics vetllen perquè el disseny experimental i l’experimentació amb animals s’adeqüin a les normes vigents.

La recerca de la UB al món

La nostra recerca és global i s’integra a les principals xarxes i infraestructures internacionals
Liderem els principals rànquings universitaris de recerca i ocupabilitat, i som presents a les grans xarxes locals, estatals i europees de recerca, que ens permeten unir esforços per avançar en el coneixement. Gràcies al nostre lideratge hem aconseguit grans fites, com ara ubicar un dels nodes de l’EITHealth a la UB o ser un dels equips clau del projecte GAIA, de l’Agència Espacial Europea.

Treballa a la UB

Si vols fer una carrera professional de qualitat, t’oferim el millor entorn i et convidem a formar part de la nostra comunitat. 
A la UB t’oferim prop de cinquanta programes de doctorat  i els millors instituts de recerca i grups de recerca per començar la teva carrera investigadora. Per garantir el nostre compromís amb la qualitat i la seguretat en el treball, t’acompanyem al llarg de la carrera amb programes d’acollida, de mobilitat i, també t'oferim tot el suport possible i la informació actualitzada per aconseguir finançament per a la recerca.  La nostra ubicació i les nostres instal·lacions són un entorn únic perquè desenvolupis una carrera de futur.