La UB

Som una universitat pública, fem formació de qualitat, i recerca, i tenim un compromís amb la societat.
Som la Universitat líder de l’Estat tant pel que fa a l'oferta acadèmica com per la recerca, gràcies a la nostra aposta per la qualitat. Aquest lideratge s’ha vist reconegut als principals rànquings internacionals, i gràcies a la transferència i la innovació fem arribar cada dia els nostres resultats a la societat.

La nostra comunitat està formada per prop de deu mil persones que comparteixen els nostres valors: llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat, i el compromís amb la responsabilitat social i els objectius de desenvolupament sostenible. A més, de la nostra estreta vinculació històrica amb la ciutat de Barcelona i amb Catalunya, som una universitat global, present arreu del món i una de les impulsores de la nova universitat europea.
Entrada a l'edifici històric de la UB

La UB en xifres

El curs 2022-2023, 18.802 estudiants han triat la UB com a primera opció. La taxa de demanda de la UB se situa en l'1,7. 
Som una gran comunitat i gràcies a la nostra oferta acadèmica formem cada any més de 76.000 estudiants. Tenim un gran equip format per gairebé 6.200 docents i investigadors, que juntament amb més de 2.400 persones d’administració i serveis, t’acompanyen durant les diferents etapes universitàries.

Compromís social 

Som una institució socialment responsable, tenim cura de les persones, i treballem per millorar el nostre impacte social i reduir-ne el mediambiental.
Estem compromesos amb els objectius de desenvolupament sostenible i volem incorporar-los a totes les activitats universitàries per contribuir així a l’assoliment de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. El compromís social és una de les missions de la nostra universitat i hem entomat els desafiaments globals, com ara la pobresa, la desigualtat, el clima, la degradació ambiental, la prosperitat, i la pau i la justícia.

Campus UB

Barcelona és el nostre campus principal, però les nostres arrels arriben també a l’àrea metropolitana i més enllà, a altres zones de Catalunya.
Som una universitat eminentment metropolitana amb disset facultats repartides en diferents campus: al centre de la ciutat de Barcelona, la Diagonal i Mundet, així com a les ciutats de Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí i Badalona. La nostra projecció s'estén a altres zones de Catalunya, gràcies a la col·laboració amb quinze hospitals universitaris i altres instal·lacions de recerca i transferència.
nou edifici facultat de dret

La UB al món

Som una universitat global, liderem i col·laborem amb xarxes internacionals i centres de prestigi.
A la UB hi ha representats 130 països, tenim més de 3.500 convenis amb institucions d’arreu del món, així com 77 projectes Erasmus+. Aquestes aliances ofereixen grans oportunitats de mobilitat d'estudis i de recerca per a tota la nostra comunitat. Som una universitat europea, membres de l’Associació Europea d’Universitats (EUA) i l’única universitat de l’Estat que pertany a la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU). A més, liderem la  CHARM-EU, una de les primeres aliances d’universitats europees per construir una nova universitat europea.

Organització, govern i persones

Som una universitat pública amb un sistema de governança autònoma, col·laborativa i descentralitzada.
Els òrgans de govern de la universitat són el Claustre, que representa tota la comunitat i controla la gestió, i el Consell de Govern, que defineix les línies d’actuació. La societat també participa en la governança universitària mitjançant el Consell Social i la Sindicatura de Greuges. Tenim dos òrgans consultius, la Junta Consultiva i la Conferència de Degans, i el Consell de l’Alumnat, format pels estudiants presents al Claustre.
grup alumnat

Grup UB

Estem connectats amb la societat des de diferents àmbits i impulsem la transferència de coneixement.
Un dels nostres objectius és la transferència de coneixement a la societat i oferir serveis de qualitat a empreses que facilitin la connexió entre l’entorn universitari i de recerca i el món empresarial. També impulsem accions de solidaritat i de formació continuada. Hi ha una sèrie d’entitats sense ànim de lucre que, sota la direcció de la Universitat de Barcelona, duen a terme aquestes tasques. 

Cultura

Som cultura perquè, des de la nostra tradició i vocació de coneixement, la generem i la projectem al món.
Entenem la cultura com un tot que inclou les arts, les ciències i el patrimoni. ​​​​​​​També és un instrument bàsic d’extensió de la Universitat a la societat i d’enfortiment del sentiment de pertinença de tota la seva comunitat. ​​​​​​​Obrim les portes del coneixement a tothom per ser un punt de trobada, de participació i d’implicació de la societat. 
Mosaic d'imatges relacionades amb la tradició de la UB

La nostra història

Som part de la història i la vida de Catalunya. Un del nostres objectius és enriquir i projectar el nostre patrimoni per mirar al futur. 
Fundada el 1450, hem estat presents en els principals esdeveniments polítics, socials i econòmics que han marcat el país. Les nostres aules han format moltes de les persones protagonistes de la vida cultural i científica. Hem acollit i reconegut destacades personalitats, amb actes de llarga tradició, com ara els doctors honoris causa. Som custodis d’un ric patrimoni, amb monuments com l’Edifici Històric, amb més de cent cinquanta anys, o els Pavellons Güell, i un fons bibliogràfic i arxivístic únic.