Treballa i col·labora

Som una comunitat on hi treballen més de vuit mil persones, i una institució amb un fort compromís social, ciutadà i solidari.
Som una universitat pública de referència internacional, dedicats a l’excel·lència i acollidors amb les persones i el talent, i treballem per fer un món millor mitjançant l’educació, la recerca i la innovació.  Fundada el 1450, la UB és profundament catalana però adreçada al món sencer. Atresorem una llarga tradició de modernitat i voluntat de servei a la comunitat i som un motor de recerca, innovació i transferència de coneixement. Contribuïm de forma decisiva al progrés de la societat formant les generacions futures de professionals i aportant recerques que esdevenen coneixement i tecnologia punta al servei d’empreses i institucions.
Estudiants en un dels laboratoris de la UB

Treballa a la UB

Forma part de la comunitat UB i contribueix a reforçar el nostre paper dins la societat
Si vols reforçar el paper de la universitat com a espai de ciència i cultural dins la societat, hi pots contribuir de moltes maneres, ja sigui com a docent i investigador, o bé com a personal d’administració i serveis. A la UB podràs sumar-te a una comunitat que té cura de les persones i les posa al centre de la seva gestió. Forma’n part mitjançant els processos de contractació oberts per a places vacants i els processos de selecció oberts per al professorat. 

Patrocina

Col·labora i contribueix a reforçar el paper de la UB a la societat
Pots esdevenir un agent dinamitzador de la cultura i la recerca convertint-te en patrocinador d’algun dels nombrosos projectes que tenim en marxa. Ja sigui per mitjà del micromecenatge d’alguna de les campanyes, o amb els llegats o les grans donacions. La UB construeix espais de col·laboració i excel·lència amb empreses i entitats de diferent naturalesa amb convenis, col·laboracions i projectes de recerca capdavanters en molts àmbits de la ciència i la biomedicina.
paranimf ub

Participa
Pots esdevenir un agent de canvi col·laborant amb les entitats que participen en els projectes solidaris.
Som una universitat compromesa amb la societat i promovem de manera activa la participació de la comunitat UB en diverses entitats sense ànim de lucre que lideren o participen en multitud de projectes solidaris tant internacionals com locals. Les associacions d’estudiants i Alumni són organitzacions actives de la comunitat UB per donar resposta als reptes que la nostra societat ens demana.

Serveis a empreses i organitzacions

Posem al servei del teixit organitzatiu de tots els sectors la multidisciplinarietat de la nostra capacitat de recerca i el nostre patrimoni.
Generar valor és ser excel·lents en recerca, formar bons professionals i tenir un paper molt actiu en la transferència del coneixement cap a qualsevol sector econòmic i activitat emprenedora. Tenim, a disposició de les empreses i institucions, una oferta de formació continuada a mida, eines per facilitar la transferència del coneixement generat pel personal investigador, solucions per generar valor de mercat, i serveis d’inserció i orientació professional.
càmera tv