L'estructura dels estudis de la UB

L’estructura bàsica de l’oferta acadèmica oficial a la nostra universitat es configura en tres etapes o cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau duren quatre anys i els formen programes de 240 crèdits, tret dels que estan subjectes per les directives europees a tenir-ne més. Els programes de màster els formen programes de 60, 90 o 120 crèdits, amb una durada entre un i dos anys. Finalment, els estudis de doctorat, als quals s’accedeix després d’haver superat per regla general un grau i un màster, tenen una durada de tres anys. Els títols es registren a escala estatal i acrediten l’assoliment del nivell educatiu corresponent.

D’altra banda, la nostra universitat desenvolupa una àmplia oferta en l’àmbit de la formació continuada o permanent, mitjançant diferents programes d’estudis de postgrau propis (màsters de formació permanent, diplomes d’especialització i diplomes d’expert).
dítptic informació acadèmica

Beques i finançament