Graus

Descobreix l'oferta del curs 2023-2024.
Enguany oferim setanta-tres ensenyaments de grau de les cinc branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura. També tens la possibilitat de cursar qualsevol dels disset itineraris dobles que permeten d’assolir dues titulacions de manera simultània.
Laboratori facultat d'educació
Navega
  • El grau és un títol oficial amb una càrrega lectiva de 240 crèdits europeus, que habilita per a l’exercici professional, atès que proporciona coneixements generals bàsics, coneixements específics de caràcter professional i coneixements transversals relacionats amb la formació integral

    Cada estudi de grau té unes vies d’accés preferents que consten en la fitxa del grau corresponent. D’altra banda, cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària. A més, has de tenir en compte la nota de tall (qualificació mínima amb què s’ha accedit a un ensenyament determinat), que depèn de les places ofertes i de les notes i vies d’accés dels estudiants, que varia cada any.
    Segons els estudis previs, hi ha diferents vies per accedir a la UB: ​​​​​​​
    Un cop admès, has de fer la matrícula al centre que et correspongui. Si has obtingut plaça en primera preferència, t’has de matricular al teu centre al mes de juliol. Els centres organitzen sessions de benvinguda per als estudiants que es matriculen per primera vegada, on s’informa de la data concreta en què cal formalitzar la matrícula, de la documentació que cal presentar i d’altres informacions d’interès per als estudiants que inicien estudis universitaris.