Màsters de formació permanent i postgraus

​​​​​​Els màsters i postgraus de formació permanent de la Universitat de Barcelona són els títols de postgrau de la UB que, amb una clara vocació d’especialització i aprofundiment, s’enfoquen fonamentalment a aplicar les habilitats i competències adquirides en els estudis previs en l’exercici professional i a permetre una especialització o reorientació.
 

 La UB imparteix estudis de postgrau a l’empara dels articles 36 i 37 del Reial decret 822/2021, que estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i el procediment d'assegurament de la qualitat.


 
Navega
 • En funció de la seva càrrega lectiva, els postgraus propis es classifiquen en:

  • Màster, amb seixanta crèdits o més.
  • Diploma d'especialització o diploma de postgrau, amb trenta crèdits o més.
  • Expert, amb quinze crèdits o més.
  • Curs superior universitari, amb una càrrega inferior a quinze crèdits.
  ​​​​​​​

  Les facultats i escoles universitàries de la UB, l’Institut de Formació Continuada (IL3-UB) i els centres adscrits a aquesta Universitat ofereixen més de quatre-cents cursos cada curs acadèmic. És una oferta formativa àmplia i pluridisciplinària que es classifica en quinze àrees temàtiques bàsiques. Els cursos s’imparteixen en modalitat presencial, a distància o en modalitat mixta, el que en anglès s’anomena blended learning i que hem convingut d’anomenar modalitat semipresencial.

  L'accés als cursos de postgrau està restringit als titulats universitaris, però hi ha algunes excepcions:
  • En casos concrets, es preveu la possibilitat que hi accedeixin alumnes no titulats que, per la trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtenen aquests estudiants és d’extensió universitària.
  • Hi ha cursos que permeten la matrícula condicional d’alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l’Estat espanyol amb menys del 10 % dels crèdits pendents per obtenir un títol universitari.

  En tot cas, cal consultar a l’apartat «Objectius i admissió» de la fitxa de cada màster les condicions específiques per a l’admissió en aquell màster i, si escau, contactar amb la direcció del curs per consultar les condicions concretes.

  Admissió amb estudis estrangers

  La direcció del curs o el centre responsable del màster o postgrau propi on us voleu matricular facilita la informació concreta sobre terminis, documentació, lloc de matrícula o possibilitat de matrícula en línia del curs. A l'apartat «Més informació» de la fitxa de cada curs, podeu trobar les dades de contacte. 

  Així mateix, és molt important que consulteu la informació general relativa al procés de matrícula.

  Els cursos propis no reben finançament públic i, per tant, el preu no està regulat de manera general com en el cas de graus o màsters universitaris. Podeu trobar cursos amb preus molt diferents, que responen a qüestions relacionades amb l’autofinançament.

   

  Els cursos propis oferts per les universitats no sempre donen accés a les beques convocades per a altres tipus d'ensenyaments.

  És recomanable que consulteu a la direcció del curs escollit si hi ha ajuts específics concedits per empreses o institucions per a la matrícula o per a algun àmbit concret. La direcció de cada curs us n’informarà.

  També es recomanable que consulteu les beques i ajuts per a màsters i postgraus propis i els avantatges que ofereix Alumni UB.

  En qualsevol cas, la Universitat de Barcelona facilita la possibilitat de finançar la matrícula o fins i tot uns ingressos per a altres despeses relacionades amb el seguiment del curs, mitjançant un crèdit amb les entitats financeres col·laboradores.