Pla d'acció tutotial

Als centres de la UB hi ha professors tutors que, a més de complir amb la tasca de transmissió de coneixements, ajuden de manera personalitzada a l’adaptació a la vida universitària, a aprofitar els recursos que ofereix la Universitat, a millorar el rendiment acadèmic, a seleccionar les assignatures més adequades i també a preparar els alumnes per a la inserció professional.
Aquests professors tutors contribueixen a una educació global dirigida a impulsar el desenvolupament integral de l’alumnat en una dimensió intel·lectual, afectiva, personal i social. L’ajut a l’alumnat és essencial per elaborar i revisar les seves aspiracions acadèmiques, professionals i personals.
​​​​​​​
L’actuació del professor tutor esdevé convenient a efectes d’aprofitar el període de formació de l’alumnat per brindar-li una atenció personalitzada ajustada a les circumstàncies, necessitats i característiques del tipus d’alumnat que li permeti d’assentar les bases del seu aprenentatge al llarg del temps.
laboratori