La comunicació a la UB

L’estratègia de comunicació de la Universitat és la porta d’entrada i sortida per evidenciar tot el potencial de la nostra comunitat, en tant que institució referent en l’àmbit de la generació, transferència i gestió del coneixement.

L’Àrea de Comunicació de la UB esdevé doncs una eina fonamental tant pel que fa a la nostra comunitat com a la societat en general. És per això que l’estratègia integral de comunicació permet mostrar el nostre lideratge dins del sistema d’universitats i recerca, construir lligams sòlids amb la nostra comunitat començant per l’alumnat, reflectir el nostre compromís social i projecció internacional o contribuir decisivament a la construcció d’una veritable democràcia del coneixement.

facultat de dret

L’Àrea de Comunicació
Formada per les cinc unitats ocupades de la comunicació institucional (Producció Audiovisual; Màrqueting i Imatge Corporativa; Comunicació Institucional; Nous Formats, i Desenvolupament Web), ens encarreguem de garantir la coherència i harmonització de les accions comunicatives executades per les diferents àrees que formen la institució: facultats, unitats especialitzades, institucions del Grup UB, etc.

Les nostres funcions principals són:
  • Difusió de l'activitat de la comunitat des del vessant educatiu, de recerca, investigador i de transferència.
  • Acostament de la ciència, la cultura i la recerca a la societat.
  • Garantia d'una projecció pública, especialment en els mitjans de comunicació i xarxes socials, coherent amb la rellevància de les tasques desenvolupades per la nostra comunitat.
  • Promoció i potenciació de la marca UB i els valors que l'acompanyen davant la nostra comunitat i la societat en general.
  • Aprofundiment en els lligams de pertinença de la nostra comunitat amb la institució.
  • Contribució als debats que es generen dins de la societat i en la comunitat UB.
  • Difusió de la internacionalització de la institució.
  • Potenciació de la marca UB entre la comunitat i de manera externa.
  • Facilitació de la relació entre la Universitat i les empreses.
  • Regulació, gestió i promoció de la imatge corporativa de la Universitat.

Qui som?
Coneix les unitats de l'Àrea de Comunicació encarregades de la comunicació de la Universitat.

​​​​​​
membres de l'àrea de comunicació