Desenvolupament Web

Desenvolupem els canals interns i externs de comunicació de la Universitat en suport web.

Les nostres funcions principals són:

  • Gestió dels projectes institucionals de renovació i d'evolució dels entorns web i definició de les pautes i les guies aplicables.
  • Treball en la conceptualització i els continguts dels projectes i els portals web, elaboració i manteniment de pàgines web i oferta de serveis especialitzats.
  • Gestió de l'evolució i dels continguts dels portals institucionals i suport als editors en la posada en funcionament i manteniment de la resta de portals de la UB.

Qui som
  • Xavier Tur, responsable de la Unitat.
  • Jordi Guilleumes, desenvolupament tècnic i gestió de projectes.
  • Oriol Oliva, coordinació dels portals web de l'àmbit acadèmic i de facultats, i gestió de projectes.
  • Marga Salom, administració i suport a projectes.
Funcions i catàleg de serveis