Comunicació Institucional

Posem en coneixement de la comunitat universitària i la societat les accions, activitats i projectes generats en el si de la UB.
 • Relació amb els mitjans de comunicació.
 • Assessorament intern en el tractament de la informació.
 • Documentació i elaboració de continguts informatius i de divulgació en diferents formats (notícies, reportatges, entrevistes, sèries audiovisuals, etc).
 • Difusió d’accions i activitats de la UB a través de canals interns (intranet), externs (web institucional) i mitjans de comunicació.
 • Gestió de les sol·licituds d’informació i de contactes que es reben dels mitjans de comunicació.
 • Gestió de la guia Expertesa UB. Guia d’especialistes per als mitjans de comunicació.

Qui som
 • Ester Colominas, responsable de la Unitat de Comunicació Institucional
 • Jordi Sopena, responsable de relacions amb els mitjans de comunicació
 • Núria Quintana, comunicadora institucional
 • Jordi Homs, comunicador institucional
 • Rosa Martínez, comunicadora científica
 • Yolanda Arroyo, tècnica de suport en comunicació
 • Gemma Izquierdo, administrativa
Funcions i catàleg de serveis