Equip rectoral

Dr. Victor Manuel Climent Sanjuan

Victor Climent Sanjuan

Vicerector de Relacions Laborals

Àrea de les persones

Dades de contacte

Secretaria: Guadalupe Palau
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Guadalupe Palau
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Polítiques generals relatives al personal d’administració i serveis (PAS).
  • Recursos humans i carrera professional del PAS.
  • Relacions amb els sindicats de l’àmbit del PAS i participació en les taules de negociació col·lectiva.
  • Relacions i negociació amb institucions polítiques (públiques i privades) de l’àmbit del PAS.
  • Presidència de la Comissió de PAS.
  • Ateneu UB.

En col·laboració amb el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador: 

  • Política general, carrera professional i negociació col·lectiva amb sindicats i institucions polítiques (públiques i privades) de l’àmbit del PDI.