Equip rectoral

Rectorat

Vicerectorat de Doctorat i Personal Investigador en formació

Maria Feliu Torruella

Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en formació

Maribel Peró Cebollero

Directora de l'Escola de Doctorat

Vicerectorat d'Emprenedoria, Innovació i Transferència

Mercè Segarra Rubí

Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència

Xavier Testar Ymbert

Delegat del rector per a la innovació i transferència

Vicerectorat d'Estudiants i Participació

Marta Ferrer Garcia

Vicerectora d'Estudiants i Participació

Carme Pineda Teixidó

Delegada del rector per al desenvolupament de tecnologies digitals per a l'alumnat

Vicerectorat d'Igualtat i Gènere

Montserrat Puig Llobet

Vicerectora d'Igualtat i Gènere

Maria Teresa Sauras Yera

Delegada del rector per a la sostenibilitat

Núria Ferran Ferrer

Delegada del rector per a la direcció de la Unitat d'Igualtat

Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals

Agustí Alcoberro Pericay

Vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals

Vicerectorat de Personal Docent i Investigador

Ernest Abadal Falgueras

Vicerector adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador

Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat

Pilar Delgado Hito

Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat

Max Turull Rubinat

Delegat del rector per a graus i màsters

Màrius Domínguez Amorós

Delegat del rector per a la formació contínua i professional

Vicerectorat de Política Docent

Concepció Amat Miralles

Vicerectora de Política Docent

Óscar Núñez Burcio

Delegat del rector per al programa RIMDA

Vicerectorat de Política d'Internacionalització

Raúl Ramos Lobo

Vicerector de Política d'Internacionalització

Bibiana Crespo Martín

Delegada del rector per a xarxes i mobilitat internacional

Cristina Sanz López

Delegada del rector per a la projecció del postgrau i la formació permanent

Sergio Villanueva Baselga

Delegat del rector per a la CHARM-EU

Vicerectorat de Recerca

Jordi García Fernández

Vicerector de Recerca

Ricardo Casaroli Marano

Delegat del rector per a la recerca biosanitària

Ignasi Labastida

Delegat del rector per a la ciència oberta

Gemma Marfany Nadal

Delegada del rector per a la divulgació científica

José Navarro Cid

Delegat del rector per a la promoció de la recerca

Mercè Pallàs Lliberia

Delegada del rector per a instituts de recerca

Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Jordi Matas Dalmases

Vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Joan Santanach Suñol

Delegat del rector per a la política lingüística i publicacions

Vicerectorat de Relacions Laborals

Victor Climent Sanjuan

Vicerector de Relacions Laborals

Vicerectorat de Transformació Digital

Xavier Triadó Ivern

Vicerector de Transformació Digital

Delegació del rector per a estudis i anàlisis

Jordi Ardanuy Baró

Delegat del rector per a estudis i anàlisis

Secretaria General

Marina Solé Català

Secretària General

Lluís Medir Tejado

Delegat del rector per a la transparència i l'administració electrònica

Maria Teresa Vadrí Fortuny

Delegada del rector per a l'assessorament normatiu

Altres càrrecs

Ander Errasti Lopez

Cap de Gabinet del Rector

Lluna Baltasar Comellas

Directora de Relacions Institucionals i Protocol

Eva Perelló Menasanch

Coordinadora tècnica del Gabinet del Rector