Equip rectoral

Dr. Ernest Abadal Falgueras

Ernest Abadal Falgueras

Vicerector adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador

Àrea de les persones

Dades de contacte

Secretaria: David Sanz i Mariangels Rulo
Edifici Històric: 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: David Sanz i Mariangels Rulo
Edifici Històric: 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Polítiques generals de personal docent i investigador (PDI), en col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Laborals.
  • Desenvolupament i carrera professional del professorat, en col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Laborals.
  • Plans i programes de captació, selecció i promoció de PDI.
  • Seguiment i adequació del Pla de dedicació acadèmica (PDA), en col·laboració amb el Vicerectorat de Política Acadèmica.
  • Seguiment del Pla Serra Húnter i de l’Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (HRS4R) en l’àmbit del professorat.
  • Relacions amb els sindicats de l’àmbit del PDI i participació en les taules de negociació col·lectiva, en col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Laborals.
  • Relacions i negociació amb institucions polítiques (públiques i privades) de l’àmbit del PDI, en col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Laborals.