Retribucions: Ander Errasti López

L'any 2022 les retribucions del Cap de Gabinet del Rector es distribueixen en:
  • Salari plaça: 80.228,02 €.
  • Professor associat: 4.961,88 €​​​​​​​.