Uns 11.000 alumnes fan les proves dʼaccés a la universitat als tribunals de la UB

En total, la UB ha constituït 62 tribunals, 51 dels quals estan ubicats als diferents centres de la Universitat.
En total, la UB ha constituït 62 tribunals, 51 dels quals estan ubicats als diferents centres de la Universitat.
Acadèmic
(06/07/2020)

Del 7 al 10 de juliol, gairebé 11.000 alumnes dels més de 40.000 que sʼexaminaran enguany de les proves dʼaccés a la universitat (PAU) ho faran en tribunals de la UB. En aquesta edició de les PAU, els exàmens es faran amb les mesures de seguretat establertes per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la COVID-19.

En total, la UB ha constituït 62 tribunals, 51 dels quals estan ubicats als diferents centres de la Universitat.
En total, la UB ha constituït 62 tribunals, 51 dels quals estan ubicats als diferents centres de la Universitat.
Acadèmic
06/07/2020

Del 7 al 10 de juliol, gairebé 11.000 alumnes dels més de 40.000 que sʼexaminaran enguany de les proves dʼaccés a la universitat (PAU) ho faran en tribunals de la UB. En aquesta edició de les PAU, els exàmens es faran amb les mesures de seguretat establertes per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la COVID-19.

En total, la UB ha constituït 62 tribunals, 51 dels quals estan ubicats als diferents centres de la Universitat: Dret (10), Economia i Empresa, edifici 690 (8), Economia i Empresa, edifici 696 (5), Física (2), Química (4), Ciències de la Terra (1), Biologia (4), Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (5), Filosofia i Geografia i Història (4), Psicologia (3), Filologia i Comunicació (3), Belles Arts, edifici Florensa (1) i Campus de lʼAlimentació de Torribera (1).

Enguany, com a novetat dins les mesures de prevenció de la COVID-19, també sʼhan constituït tribunals en instituts i centres de secundària. Concretament, la UB ha constituït vuit dʼaquests tribunals en centres de Badalona (4), Sant Adrià de Besòs (1), lʼHospitalet de Llobregat (2) i Barcelona ciutat (1). Igualment hi haurà tres tribunals més a la Universitat de Vic.

Les proves es faran seguint les mesures de seguretat aprovades pel PROCICAT per prevenir la COVID-19 i per realitzar els exàmens en un entorn de màxima seguretat.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta dʼun total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils dʼestudiants. En la fase general, els alumnes sʼexaminen de quatre matèries comunes: Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera (anglès, francès, italià o alemany), i Història, i dʼuna matèria comuna dʼopció a escollir entre Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Fonaments de les Arts. En la fase específica, que poden fer tant els estudiants de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, lʼalumnat es pot examinar de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulgui cursar, es calcula la nota dʼadmissió, que pot arribar fins als 14 punts. En aquesta convocatòria, i com a novetat per la COVID-19, sʼha flexibilitzat lʼopcionalitat dels enunciats de les proves per facilitar que els estudiants puguin resoldre cadascun dels exàmens amb independència de les circumstàncies que hagin tingut en el procés dʼensenyament i aprenentatge durant el darrer trimestre del curs escolar.

El resultat de les proves es podrà consultar per Internet a partir del 27 de juliol mitjançant el Portal dʼaccés a la universitat de la Generalitat de Catalunya.