Una recerca relaciona la presència de dones als consells dʼadministració amb les polítiques de competència

 
 
Recerca
(08/03/2021)

La major presència de dones als consells dʼadministració de les empreses està relacionada amb una menor participació en els càrtels, els acords entre companyies per reduir la competència i perjudicar els consumidors. Aquesta és la principal conclusió dʼuna recerca interuniversitària finançada per lʼOCDE en què ha participat el professor de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB Joan-Ramon Borrell.

 
 
Recerca
08/03/2021

La major presència de dones als consells dʼadministració de les empreses està relacionada amb una menor participació en els càrtels, els acords entre companyies per reduir la competència i perjudicar els consumidors. Aquesta és la principal conclusió dʼuna recerca interuniversitària finançada per lʼOCDE en què ha participat el professor de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB Joan-Ramon Borrell.

En la recerca sʼhan analitzat més dʼun centenar dʼempreses i sʼha estimat que, quan una dʼelles posa fi a una situació de càrtel, paral·lelament hi ha un augment de la presència de dones al consell dʼadministració. Concretament, les dones passen de representar un 11 % a ser un 20 % del consell. «El nostre estudi encara no ha pogut identificar si els càrtels es trenquen per la incorporació de dones als consells dʼadministració, o bé si les empreses sancionades per participar en càrtels il·legals remodelen els seus consells incorporant-hi dones», apunta Borrell.

«En els propers mesos ens centrarem a analitzar com es produeixen aquests canvis en els consells dʼadministració: si és abans, durant o després de les investigacions i sancions a les empreses», continua. «El que de moment sí que identifiquem és que les polítiques de gènere i de competència són complementàries: sʼajuden les unes a les altres», conclou.

Joan-Ramon Borrell ha desenvolupat aquesta recerca conjuntament amb Carmen García Galindo i Juan Luis Jiménez, de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, i José Manuel Ordóñez de Haro, de la Universitat de Màlaga. Aquesta investigació va ser una de les set seleccionades entre els 61 projectes que es van presentar a una convocatòria de lʼOCDE amb el suport de lʼAutoritat de la Competència del Canadà.