Una recerca analitza la desigualtat judicial en les ordres de protecció en casos de violència de gènere

 
 
Recerca
(05/05/2020)

Un projecte del professor de Ciència Política de la Facultat de Dret Joan Josep Vallbé analitzarà la desigualtat judicial en les ordres de protecció respecte a lʼagressor per a víctimes de violència de gènere. Lʼestudi, seleccionat per la convocatòria de recerca social de la Fundació La Caixa, examinarà una gran quantitat de dades procedents de diverses fonts per determinar els factors que expliquen la variació en els percentatges dʼaprovació dʼaquestes ordres entre diferents jutjats de primera instància.

 
 
Recerca
05/05/2020

Un projecte del professor de Ciència Política de la Facultat de Dret Joan Josep Vallbé analitzarà la desigualtat judicial en les ordres de protecció respecte a lʼagressor per a víctimes de violència de gènere. Lʼestudi, seleccionat per la convocatòria de recerca social de la Fundació La Caixa, examinarà una gran quantitat de dades procedents de diverses fonts per determinar els factors que expliquen la variació en els percentatges dʼaprovació dʼaquestes ordres entre diferents jutjats de primera instància.

Fa quinze anys, els jutjats de primera instància a Espanya aprovaven una mitjana del 80 % de les ordres de protecció sol·licitades als tribunals, i el nombre de jutges que sʼallunyaven dʼaquesta mitjana (desigualtat judicial) era força baix. El 2018, el percentatge dʼaprovació dʼordres de protecció a Espanya és cinc punts més baix, i la desigualtat judicial sʼha duplicat entre jutjats i també entre autonomies.

La recerca de Vallbé adopta una estratègia empírica quantitativa, i un dels seus objectius és poder proporcionar recomanacions per a la reforma institucional basades en lʼevidència empírica.

La convocatòria de recerca social de la Fundació La Caixa, que acaba dʼobrir la seva segona edició a la presentació de noves propostes, està dirigida a projectes basats en lʼanàlisi quantitativa de dades i que tinguin un enfocament original i innovador. Enguany està orientada a donar suport a investigacions que permetin comprendre els desafiaments socials emergents més urgents, entre els quals sʼinclouen els que han sorgit per la pandèmia del coronavirus.