Un seminari en línia de la UB congrega virtualment prop de 800 dentistes dʼarreu del món

 
 
Recerca
(13/05/2020)

El seminari en línia sobre el coronavirus «The COVID-19: Emerging and future challenges in dentistry», organitzat per la Universitat de Barcelona el dissabte 2 de maig, va reunir virtualment prop de 800 odontòlegs dʼarreu del món. El propòsit de la trobada era debatre sobre com sʼhan dʼadaptar els procediments i millorar la seguretat dels professionals en les actuacions en el marc de la COVID-19.

 
 
Recerca
13/05/2020

El seminari en línia sobre el coronavirus «The COVID-19: Emerging and future challenges in dentistry», organitzat per la Universitat de Barcelona el dissabte 2 de maig, va reunir virtualment prop de 800 odontòlegs dʼarreu del món. El propòsit de la trobada era debatre sobre com sʼhan dʼadaptar els procediments i millorar la seguretat dels professionals en les actuacions en el marc de la COVID-19.

Els odontòlegs estan treballant en diversos aspectes, entre els quals destaca la desinfecció adequada de lʼambient de treball per evitar un possible contagi i millorar la seguretat dels professionals, o mesures per evitar la propagació creuada entre pacients. Aquesta activitat inclou tant lʼassessorament propi per part de microbiòlegs, epidemiòlegs, clínics o col·legis professionals, com el del seu personal i el dels pacients que vagin a les consultes. En alguns casos també es requereix un canvi en la sistemàtica dʼalguns procediments, a fi de limitar la generació dʼaerosols.

Durant aquest període de confinament, lʼHospital Odontològic de la UB (HOUB), gestionat per la Fundació Josep Finestres, sʼha mantingut obert per atendre les urgències odontològiques de la ciutadania. En total, sʼhi han fet més de 385 assistències.

La trobada virtual va ser organitzada i conduïda pel professor José López López, del Departament dʼOdontoestomatologia, codirector del màster de Medicina i Cirurgia i Implantologia Oral de la UB  director assistencial de lʼHOUB, i per Antoni Marí Roig, professor del Departament de Ciències Clíniques, codirector del mateix màster i cap del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial de lʼHospital Universitari de Bellvitge. Lʼorganització també va tenir el suport del professor del Departament dʼOdontoestomatologia Raúl Ayuso Montero.

En el seminari en línia hi van intervenir Miquel Viñas, catedràtic del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental, que va parlar de la virologia del SARS-CoV-2; Guillermo Cuervo, metge del Servei de Malalties Infeccioses de lʼHospital Universitari de Bellvitge, que va explicar lʼimpacte de la COVID-19 en la realitat dʼun hospital docent i terciari, i Kwang Bum Park, professor de la Facultat dʼOdontologia de la Universitat de Kyungpook (Corea del Sud), que es va referir a la desinfecció i les mesures que cal implementar en odontologia després de la COVID-19.

En el xat posterior —amb 340 missatges—, els assistents van plantejar dubtes relacionats amb la pràctica odontològica, com ara els possibles efectes de lʼús de desinfectants o lʼeficàcia de lʼaspiració oral, a més de preguntar-se per aspectes relacionats amb la pandèmia en general, com ara les possibles mutacions del coronavirus o la credibilitat de les dades epidemiològiques.