Un projecte dʼeconomia circular guanya lʼi-Day

Imatge de la proposta guanyadora.
Imatge de la proposta guanyadora.
(03/11/2021)

Uns recipients per posar-hi aigua fabricats amb fulles de plataner han estat el projecte guanyador de la darrera edició de lʼInnovation Day (i-Day) a la UB. Lʼi-Day és una iniciativa de lʼorganisme europeu EIT Health per promoure la innovació i lʼemprenedoria en lʼàmbit de la salut. Té lloc a més de trenta centres europeus, cadascun dels quals organitza el seu propi i-Day, enguany sota la coordinació general de la Universitat de Barcelona. En lʼi-Day de la UB hi han participat 110 estudiants universitaris, distribuïts en 24 equips.

Imatge de la proposta guanyadora.
Imatge de la proposta guanyadora.
03/11/2021

Uns recipients per posar-hi aigua fabricats amb fulles de plataner han estat el projecte guanyador de la darrera edició de lʼInnovation Day (i-Day) a la UB. Lʼi-Day és una iniciativa de lʼorganisme europeu EIT Health per promoure la innovació i lʼemprenedoria en lʼàmbit de la salut. Té lloc a més de trenta centres europeus, cadascun dels quals organitza el seu propi i-Day, enguany sota la coordinació general de la Universitat de Barcelona. En lʼi-Day de la UB hi han participat 110 estudiants universitaris, distribuïts en 24 equips.

 

Lʼequip guanyador estava integrat per Pierre Lejeune i Mariona Lladonosa. Van presentar una solució per al repte que plantejava Aigües de Barcelona, una de les empreses que participaven a lʼi-Day: com es pot assegurar una correcta hidratació dels corredors de maratons de manera que es generin els mínims residus possibles i tenint en compte lʼeconomia circular? La proposta guanyadora consisteix en uns recipients per posar-hi aigua fabricats amb les fulles dels plataners, una solució que permet donar utilitat a aquest residu. Els estudiants que han obtingut el primer lloc a lʼi-Day de la UB participaran, juntament amb els altres guanyadors dels altres 33 i-Days europeus, a lʼi-Day Winner Event.

El segon premi responia al repte plantejat per Qualud, que demanava com es pot mitigar el sentiment de soledat en la gent gran, especialment després de la pandèmia. La proposta guardonada consisteix a ajuntar gent jove i persones de la tercera edat per produir noves peces de roba a partir dʼaltres de segona mà. El tercer premi va ser per al grup que va afrontar el repte de Siemens Healthcare, que plantejava com ens podem adaptar a un increment de demanda puntual des del punt de vista logístic. Els estudiants van presentar un sistema que permet filtrar i trobar informació rellevant de projectes similars anteriors amb la finalitat de reduir temps en la planificació. Finalment, el quart premi era una possible solució per al repte de fer més accessibles els serveis de salut en àrees rurals i despoblades mitjançant eines digitals (repte proposat per Bayer). La solució proposada es basa en un dispositiu de reconeixement de la veu.

Igual que en edicions anteriors, lʼi-Day de la UB es va desenvolupar en format virtual mitjançant una plataforma basada en un joc dʼescapada en línia dissenyat pel programa StartUB!