Un nou Gabinet del Rectorat per als nous reptes

Notícia | Institucional
(22/03/2023)

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha reconfigurat un nou Gabinet del Rectorat, amb l’objectiu d’enfortir l’execució de l’acció de govern davant els canvis de l’entorn i els reptes estratègics corresponents. D’aquesta manera, es proposa consolidar el lideratge de la Universitat tant dins del sistema universitari com en la societat en general, i millorar la coordinació entre els diferents àmbits de la governança de la institució i la seva comunitat. 

Notícia | Institucional
22/03/2023

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha reconfigurat un nou Gabinet del Rectorat, amb l’objectiu d’enfortir l’execució de l’acció de govern davant els canvis de l’entorn i els reptes estratègics corresponents. D’aquesta manera, es proposa consolidar el lideratge de la Universitat tant dins del sistema universitari com en la societat en general, i millorar la coordinació entre els diferents àmbits de la governança de la institució i la seva comunitat. 

Amb aquest propòsit, el Gabinet del Rectorat passa a estar format per Ander Errasti, cap del Gabinet; Lluna Baltasar, responsable de Protocol, Activitats Institucionals i Relacions Institucionals; Eva Perelló, coordinadora tècnica del Gabinet, i Roger Rofín, nou director de Comunicació.

Pel que fa a les funcions i els objectius de cadascun, Errasti treballarà l’estratègia de l’acció de govern juntament amb el rector, liderarà els projectes del rector i en coordinarà l’agenda i les reunions, i garantirà el bon funcionament del Gabinet. Baltasar, per la seva banda, a més de la direcció interna, tindrà com a objectiu central continuar contribuint a la posició de lideratge de la UB en l’ecosistema institucional, vetllant per la generació, gestió i transferència de coneixement tant a l’entorn proper com a l’internacional. Pel que fa a Perelló, s’encarregarà de coordinar i fer el seguiment de l’execució del Pla de govern juntament amb el Gabinet Tècnic del Rectorat, i també de la relació de l’equip de govern amb les facultats, amb l’objectiu d’incrementar la transparència i el flux d’informació i de facilitar la governança multinivell. Finalment, Rofín es fa càrrec de l’estratègia de comunicació tant pel que fa a l’Àrea de Comunicació, dirigint les cinc unitats que la integren (Màrqueting, Comunicació Institucional, Nous Formats, Desenvolupament Web i Producció Audiovisual), com quant als actors implicats internament i externament. L’objectiu és fer un tractament integral de tots els productes comunicatius que es generen a la UB, que permeti incrementar encara més la visibilitat de la institució i la seva vinculació amb l’entorn.

El rector, sobre aquesta nova configuració del Gabinet del Rectorat, ha assegurat: «Aquest canvi ens permetrà una millor interacció amb els òrgans de govern en tots els àmbits de la institució; una millor rendició de comptes interna i externa; una execució més eficient i decidida del Pla de govern; una projecció externa dels nostres múltiples actius que tingui encara més impacte, i una consolidació del nostre lideratge cooperatiu en el sistema universitari i de recerca. L’acceleració exponencial en les transformacions de l’entorn i els consegüents reptes que es generen requereixen capacitat d’adaptació, i aquest canvi en el Gabinet respon a aquest objectiu ineludible».