Un estudi internacional en dinou països confirma la validesa dʼuna de les teories més rellevants de les ciències del comportament

L’exalumna de la Facultat de Psicologia Anna Cortijos Bernabeu (d’esquerra a dreta, la sisena de la fila de dalt) va participar en aquesta recerca en el marc del Junior Researcher Programme. Imatge: JRP
L’exalumna de la Facultat de Psicologia Anna Cortijos Bernabeu (d’esquerra a dreta, la sisena de la fila de dalt) va participar en aquesta recerca en el marc del Junior Researcher Programme. Imatge: JRP
Recerca
(07/07/2020)

Una col·laboració internacional ha reproduït una de les investigacions més influents en lʼàmbit de les ciències del comportament: lʼestudi que va donar lloc a la teoria prospectiva (de lʼanglès prospect theory), una hipòtesi que va suposar un gran canvi en la manera dʼentendre com els individus prenen decisions i interpreten el risc. La recerca ha testat els resultats de lʼarticle que Daniel Kahneman i Amos Tversky van publicar sobre aquest marc teòric lʼany 1979. Aquell treball va ser tan impactant que va fer valer a Kahneman el Premi Nobel dʼEconomia lʼany 2002, i és el més citat en economia i un dels més citats en totes les ciències socials.

L’exalumna de la Facultat de Psicologia Anna Cortijos Bernabeu (d’esquerra a dreta, la sisena de la fila de dalt) va participar en aquesta recerca en el marc del Junior Researcher Programme. Imatge: JRP
L’exalumna de la Facultat de Psicologia Anna Cortijos Bernabeu (d’esquerra a dreta, la sisena de la fila de dalt) va participar en aquesta recerca en el marc del Junior Researcher Programme. Imatge: JRP
Recerca
07/07/2020

Una col·laboració internacional ha reproduït una de les investigacions més influents en lʼàmbit de les ciències del comportament: lʼestudi que va donar lloc a la teoria prospectiva (de lʼanglès prospect theory), una hipòtesi que va suposar un gran canvi en la manera dʼentendre com els individus prenen decisions i interpreten el risc. La recerca ha testat els resultats de lʼarticle que Daniel Kahneman i Amos Tversky van publicar sobre aquest marc teòric lʼany 1979. Aquell treball va ser tan impactant que va fer valer a Kahneman el Premi Nobel dʼEconomia lʼany 2002, i és el més citat en economia i un dels més citats en totes les ciències socials.

Anna Cortijos Bernabeu, exalumna de la Facultat de Psicologia, va participar en la reproducció dʼaquest estudi mentre cursava els màsters de Recerca en Comportament i Cognició i dʼIntervenció Psicosocial de la UB. El treball, publicat a la revista Nature Human Behaviour, es va desenvolupar en el marc del Junior Researcher Programme, un programa de recerca gestionat per acadèmics i estudiants de forma voluntària, que ofereix la possibilitat dʼiniciar-se en el món de la recerca en un context internacional.

Una mostra de més de 4.000 persones

Lʼestudi es va basar en una extensa mostra internacional, molt més gran que la del treball original, amb dades de més de 4.000 persones provinents de dinou països i parlants de tretze idiomes. A més, els investigadors, dirigits per Kai Ruggeri, de la Universitat de Colúmbia, van utilitzar mètodes gairebé idèntics als del treball del 1979.

Els participants van rebre disset preguntes —les mateixes que les de lʼestudi original— sobre decisions que implicaven potencials guanys i pèrdues monetàries, com per exemple: què preferiries guanyar, 3.000 euros amb una probabilitat del 100 % (certesa de guany) o 4.000 euros amb una probabilitat del 80 % i un 20 % de probabilitats de no obtenir res? Segons els investigadors, els resultats mostren que les persones prefereixen la primera opció, tot i que la segona aporta, de mitjana, una suma de guanys més elevada, en canvi, i de manera inversa, les persones prefereixen perdre 4.000 euros amb una probabilitat del 80 % que perdreʼn 3.000 amb una probabilitat del 100 % (certesa de pèrdua), tot i que la primera dʼaquestes dues últimes opcions comporta una suma de pèrdua més elevada, de mitjana.

«En aquests dos exemples sʼobserva que les persones no actuem racionalment; tenim més aversió a acceptar lʼopció de risc quan en lʼaltra opció hi ha un guany assegurat, encara que sigui més petit. En canvi, som més propensos a acceptar lʼopció més arriscada quan en lʼalternativa hi ha una pèrdua assegurada, encara que sigui més petita», explica Anna Cortijos.

Patrons de resposta equivalents a lʼestudi original

Aquests resultats confirmen que els patrons de resposta en la presa de decisions en situacions de risc equivalen als de lʼestudi original, tot i que la mida de lʼefecte és una mica menor. «Avui en dia, encara es pot afirmar que les persones assumim més riscos per evitar pèrdues, però assumim menys riscos quan ens trobem davant dʼeleccions emmarcades com a potencials guanys. A més, aquest fet sembla generalitzable a bona part del món», detalla la investigadora.

Recerca contra la crisi de reproducció de resultats

La importància dʼaquest estudi sʼemmarca en la crisi de reproducció de resultats viscuda en psicologia i altres ciències afins. En els darrers anys, teories que semblaven consolidades han estat qüestionades per la manca de reproductibilitat dels resultats dels estudis en què es basaven. «La teoria prospectiva, ara consolidada, sʼha fet servir per implementar pautes, guies, estratègies i polítiques públiques en àrees que van des de lʼeconomia fins a les ciències del comportament. Per aquest motiu, el fet dʼhaver-ne reproduït els resultats és molt rellevant i un gran motiu dʼalleujament», conclou Anna Cortijos.