Un estudi detecta com una variant genètica modifica lʼimpacte de lʼestimulació cerebral sobre la memòria

Les conclusions revelen que en persones amb la variant <i>Val/Val</i> del gen <i>BDNF</i> és més fàcil modificar el rendiment cognitiu mitjançant l’estimulació magnètica transcranial (EMT).
Les conclusions revelen que en persones amb la variant Val/Val del gen BDNF és més fàcil modificar el rendiment cognitiu mitjançant l’estimulació magnètica transcranial (EMT).
Recerca
(25/01/2022)

El gen del factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF, en anglès) està associat a diversos processos relacionats amb la memòria i la plasticitat cerebral. Ara, un nou estudi revela que en les persones dotades de la variant genètica Val/Val per al gen BDNF és més fàcil modular el rendiment cognitiu mitjançant lʼestimulació magnètica transcranial (EMT).

Les conclusions revelen que en persones amb la variant <i>Val/Val</i> del gen <i>BDNF</i> és més fàcil modificar el rendiment cognitiu mitjançant l’estimulació magnètica transcranial (EMT).
Les conclusions revelen que en persones amb la variant Val/Val del gen BDNF és més fàcil modificar el rendiment cognitiu mitjançant l’estimulació magnètica transcranial (EMT).
Recerca
25/01/2022

El gen del factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF, en anglès) està associat a diversos processos relacionats amb la memòria i la plasticitat cerebral. Ara, un nou estudi revela que en les persones dotades de la variant genètica Val/Val per al gen BDNF és més fàcil modular el rendiment cognitiu mitjançant lʼestimulació magnètica transcranial (EMT).

Lʼarticle, publicat a la revista Scientific Reports, està liderat per lʼinvestigador Kilian Abellaneda, membre del Barcelona Brain Stimulation Lab (BBSLab), que coordina David Bartrés-Faz, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i investigador de lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro), així com membre de lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). En el treball també hi participen equips de lʼHospital Clínic de Barcelona, lʼInstitut Guttmann, lʼEscola de Medicina de Harvard (Estats Units), i les universitats de Siena, Trento i La Sapienza (Itàlia), entre altres institucions.

LʼEMT és una tècnica no invasiva que ajuda a conèixer millor el funcionament cerebral i té múltiples aplicacions en lʼestudi dels processos cognitius i la rehabilitació neuropsicològica. En el marc del treball, mitjançant tècniques de neuroimatge funcional, lʼequip també va poder comprovar que sota els efectes de la neuroestimulació els subjectes dotats de la variant al·lèlica Val/Val mostraven una major activitat cerebral en processos en què es fa servir la memòria —en particular, en les regions cerebrals contralaterals a lʼestimulació—, una característica que es relacionaria amb els processos de compensació funcional en el cervell.

«Considerem que les dades obtingudes en aquest estudi aporten informació rellevant sobre els mecanismes neurobiològics relacionats amb els processos de neuroplasticitat que expliquen les diferències individuals amb relació a com lʼestimulació afecta a nivell cognitiu. Així, els nous resultats podrien ser dʼinterès per dissenyar futures intervencions en què es prioritzi el grau màxim de personalització», comenta Kilian Abellaneda, membre del Departament de Medicina de la UB i de lʼIDIBAPS.

Aquest estudi forma part dʼuna col·laboració europea que sʼemmarca en el projecte Pharmacog dins lʼàmbit de les malalties neurodegeneratives. Un dels objectius dʼaquest projecte és desenvolupar plataformes experimentals per assajar en humans la modificació controlada de les funcions cognitives i els processos cerebrals subjacents, amb la perspectiva de poder emprar-los posteriorment per estudiar lʼefecte de futurs fàrmacs en les primeres etapes del seu desenvolupament.

 

Article de referència:

Abellaneda-Pérez, K. et al. «BDNF Val66Met gene polymorphism modulates brain activity following rTMS‑induced memory impairment». Scientific Reports, gener de 2022. DOI: 10.1038/s41598-021-04175-x