Trobada la primera traducció al castellà d'un text de Dickens

Una de les imatges més conegudes de Charles Dickens (1812-1870), al seu estudi a Gad’s Hill Place.
Una de les imatges més conegudes de Charles Dickens (1812-1870), al seu estudi a Gad’s Hill Place.
Cultura
(08/06/2021)

Un article publicat recentment a la prestigiosa revista Dickens Quarterly descobreix la que pot ser considerada com a primera traducció directa de lʼanglès al castellà dʼun text de Dickens. Lʼarticle explica la recerca al voltant dʼaquesta troballa feta pel professor John Stone, de la Facultat de Filologia i Comunicació.

 

Una de les imatges més conegudes de Charles Dickens (1812-1870), al seu estudi a Gad’s Hill Place.
Una de les imatges més conegudes de Charles Dickens (1812-1870), al seu estudi a Gad’s Hill Place.
Cultura
08/06/2021

Un article publicat recentment a la prestigiosa revista Dickens Quarterly descobreix la que pot ser considerada com a primera traducció directa de lʼanglès al castellà dʼun text de Dickens. Lʼarticle explica la recerca al voltant dʼaquesta troballa feta pel professor John Stone, de la Facultat de Filologia i Comunicació.

 

La traducció més antiga de Dickens documentada fins ara és del 1847, però es tracta dʼuna traducció al castellà feta a partir dʼuna traducció francesa i no pas dʼuna traducció directa. El text trobat ara per Stone es va localitzar a la Biblioteca de Catalunya, dins dʼun exemplar dʼEl Pasatiempo: colección de novelas originales y traducidas del alemán, inglés, italiano y francés, una obra publicada a Cadis el 1844 per un grup dʼamics de poc més de vint anys. El volum recull traduccions sense signar de narracions breus dʼAgnes Strickland, Friedrich von Schiller, John Galt, Alfred de Vigny, Abraham Elder i Charles Dickens. Es tracta dʼuna selecció no unificada per gènere o tema que comprèn ficció històrica, ficció policíaca o un conte filosòfic i gòtic, i en què predominen els textos dʼorigen anglès. Tres dels quatre escriptors britànics inclosos a la col·lecció —Dickens, Galt i Strickland— ja eren ben coneguts pels lectors anglòfons de lʼèpoca.

Les novetats que presenta aquest volum dʼEl Pasatiempo és que reuneix les úniques traduccions conegudes al castellà de textos de Strickland i Elder, la primera traducció al castellà dʼun conte de Galt, i la primera traducció al castellà de lʼobra de ficció de Dickens «A madmanʼs manuscript», una narració de caràcter delictiu en primera persona, llegida pel senyor Pickwick a la seva habitació del Leather Bottle Inn, a Cobham, per combatre lʼinsomni, en el capítol 11 de la conegudíssima novel·la dickensiana The Pickwick Papers. Stone defensa que es tracta dʼuna traducció directa i, per tant, és la primera traducció coneguda de lʼanglès al castellà de qualsevol dels escrits de Dickens. El traductor va ser probablement William (Guillermo) Macpherson (Gibraltar, 1824 - Madrid, 1898), conegut diplomàtic, naturalista i arqueòleg, i també el traductor de Shakespeare més destacat del segle XIX a Espanya.

Lʼarribada per mar de llibres procedents dʼeditorials britàniques a ciutats de la costa espanyola com Cadis és, segons Stone, una de les raons per a aquesta primerenca traducció directa de lʼanglès. Els llibres en anglès arribats a Madrid a la mateixa època eren, en la seva majoria, llibres impresos a França fora de copyright o bé edicions angleses importades a França i reenviades posteriorment a Espanya. A grans trets, els espanyols es van familiaritzar amb la literatura anglesa, a la primera meitat del segle XIX, gràcies a la interacció dʼimmigrants de parla anglesa amb els liberals tornats del seu exili londinenc.

 

John Stone (Toronto, 1967) és professor Serra Húnter del Departament de Llengües i Literatures Modernes i dʼEstudis Anglesos de la Facultat de Filologia i Comunicació. Ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres sobre cinema britànic, literatura canadenca i teatre anglès del Renaixement. És coautor de lʼedició catalana de Prefaci a Shakespeare, de Samuel Johnson (Edicions UB, 2004). Recentment ha rebut una beca de la prestigiosa Folger Shakespeare Library de Washington per al període 2021-2022 per continuar la seva recerca sobre la primera obra de Shakespeare arribada a Espanya. La Folger Shakespeare Library és una biblioteca de recerca independent amb la col·lecció més gran del món dʼobres impreses de William Shakespeare. Va ser creada per Henry Clay Folger, amic i soci de John D. Rockefeller, el 1932.