Transportadors sintètics dʼaminoàcids en cèl·lules vives: noves perspectives per tractar malalties

El treball descriu com un transportador sintètic és capaç de transportar aminoàcids a través de les membranes cel·lulars i els liposomes.
El treball descriu com un transportador sintètic és capaç de transportar aminoàcids a través de les membranes cel·lulars i els liposomes.
Recerca
(08/10/2020)

El transport dʼaminoàcids i altres molècules a través de la membrana cel·lular és un procés cabdal en el metabolisme de les cèl·lules. Segons alguns estudis, patologies com el càncer, la fibrosi quística, les aminoacidúries i les malalties neurodegeneratives podrien estar afectades per anomalies en el transport dʼaminoàcids a la membrana cel·lular.

El treball descriu com un transportador sintètic és capaç de transportar aminoàcids a través de les membranes cel·lulars i els liposomes.
El treball descriu com un transportador sintètic és capaç de transportar aminoàcids a través de les membranes cel·lulars i els liposomes.
Recerca
08/10/2020

El transport dʼaminoàcids i altres molècules a través de la membrana cel·lular és un procés cabdal en el metabolisme de les cèl·lules. Segons alguns estudis, patologies com el càncer, la fibrosi quística, les aminoacidúries i les malalties neurodegeneratives podrien estar afectades per anomalies en el transport dʼaminoàcids a la membrana cel·lular.

 

Un article publicat a la revista Chem descriu com un transportador sintètic un calix [4] pirrol cavitand és capaç de transportar aminoàcids a través de les membranes cel·lulars i els liposomes. El treball, que obre noves perspectives al disseny de futures teràpies, està dirigit pels investigadors Manuel Palacín, catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia UB, i Pau Ballester, professor ICREA i membre de lʼInstitut Català dʼInvestigació Química (ICIQ).

 

 

 

Mitjançant el projecte BIST Ignite CALIX4TRANS, lʼequip ha pogut avaluar les propietats del calix [4] pirrol cavitand —que té estructura de recipient— en el transport de lʼaminoàcid prolina a través de les membranes cel·lulars i els liposomes. «Amb aquest treball esperem impulsar el desenvolupament de portadors artificials per tractar de manera eficaç les malalties del metabolisme dels aminoàcids», indica Manuel Palacín, que és cap del Laboratori de Transportadors d'Aminoàcids i Malalties de lʼIRB Barcelona i membre del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (CIBERER).

Més informació